Sökning: "screen use"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden screen use.

 1. 1. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 2. 2. Designing a kidney perfusion machine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tove Rassmus; [2022]
  Nyckelord :usability; reliability; kidney perfusion; interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is difficult to take care of organs that could have been donated to patients. In Sweden around 92 000 people die every year yet less than 200 of them become kidney donors. UGLK Science AB has developed a patented technology for restoring kidney function which increases the time window for donations significantly. LÄS MER

 3. 3. Moving from 2D to VR : How to transition a 2D interface into a VR environment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jessica Chennell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) is a fast-growing market that an increased number of organisations are trying to enter by bringing their products into the virtual world. Although extensive research has been done on the design of VR, less research is done on how to move an existing interface into the virtual world. LÄS MER

 4. 4. Streamline the ski rental process using RFID technology : Develop a solution that optimizes the ski rental process and is designed after the customer´s and staff´s needs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Ski rental; Streamline; RFID technology; Human-centred design; Service design; Industrial design engineering; Skiduthyrning; Effektivisering; RFID; Användarcentrerad design; Service design; Teknisk design;

  Sammanfattning : Imagine you have booked a trip to the mountains and want to experience nature and the slopes. But unfortunately, you do not own your equipment and need to rent from a ski rental. As a customer, you then hope the rental process goes quickly, smoothly, and efficiently to avoid standing in long queues. LÄS MER

 5. 5. 1177 med digitala hjälpmedel för syn-nedsättningar : Hur väl förberedd är 1177 för användare med digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Victor Lyttbacka Kling; Emma Lindström; [2022]
  Nyckelord :1177; digital availability; digital aids; visual impairment; screen reader; 1177; digital tillgänglighet; digitala hjälpmedel; synnedsättning; skärmläsare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentliga tjänster som 1177 har via ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” krav på att de ska vara tillgängliga for alla i Sverige oavsett funktionsvariationer. Men hur bra fungerar en tjänst som 1177 for en målgrupp med grövre synnedsättningar och behov att använda digitala verktyg för att använda 1177? Det här arbetet vill undersöka det med de har två fragorna: Vilka synpunkter har de med synnedsättning om 1177? och Hur är deras upplevelser jämfört med de krav från “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” som ställs på 1177? via en fallstudie. LÄS MER