Sökning: "screening tool"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden screening tool.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Correlation coefficient based feature screening : With applications to microarray data

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Agnes Holma; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Measuring dependency between variables is of great importance when performing statistical analysis and can for instance be used for feature screening. Therefore, it is interesting to find measures that can quantify the dependencies, even if the dependencies are complex. LÄS MER

 3. 3. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonna Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Sammanfattning : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av koncept för en ergonomisk materialhantering i en tillverkningsgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Amanda Abrahamsson; Camilla Wilsson; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; belastning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Arbetet behandlar konceptframtagning för en arbetsplats i en tillverkningsgrupp. LÄS MER

 5. 5. Interventioners effekt på sjuksköterskors tidiga identifiering och omvårdnad av patienter med sepsis : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hamström; Lovisa Skoglund; [2022]
  Nyckelord :evidence based nursing; nurse; sepsis; sepsis protocol; screening tool; evidenbaserad omvårdnad; sepsis; sepsisprotokoll; screeningverktyg; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som obehandlat kan leda till organsvikt och död. Infektioner kan utvecklas till sepsis hos såväl tidigare fullt friska som multisjuka personer, i alla åldersgrupper och samhällsskikt. LÄS MER