Sökning: "screening"

Visar resultat 1 - 5 av 1553 uppsatser innehållade ordet screening.

 1. 1. Screening of Foreign Direct Investments in Sweden : And its compatibility with European Union law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Kristiansson-Gran; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On December 1, 2023, the new Swedish Act on Screening of Foreign Direct investments entered into force. The Act aligns with similar legislation in multiple Member States of the European Union. The European Commission advocates for the extensive use of screening mechanisms within the Union, towards both third countries and other Member States. LÄS MER

 2. 2. Increasing Proactive Healthcare: An Automated Approach Within Screening Process For Breast Cancer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Theresia Lundkvist; [2024]
  Nyckelord :Healthcare Processes; Automation; Design Thinking;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer and 8 700 individuals in Sweden were diagnosed with breast cancer in 2021. Thanks to improved diagnostic methods and more effective treatment, nine out of ten women who develop breast cancer survive. LÄS MER

 3. 3. Fräsningens inverkan på en effektiv återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; [2024]
  Nyckelord :Miljö; återvinning; asfalt; fräsning; siktning; krossning; koldioxidekvivalenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och asfalt är en produkt som är 100 procent återvinningsbar. Hanteringen börjar redan när beläggningen skall fräsas eller rivas. Genom att optimera denna process, kan asfalten återvinnas mer effektivt. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av artificiell intelligens inom mammografiscreening : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mona Al-Idani; Sinit Kudus; [2024]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; mammografiscreening; bröstcancer;

  Sammanfattning : Inledning: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40 och 75 år regelbundna hälsokontroller med mammografiscreening. LÄS MER

 5. 5. Microbial production of chemical building blocks from lignin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Kevin Bertilsson; [2024]
  Nyckelord :Lignin; Green plastic; Vanillin; Microbial production; Applied microbiology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Plastics, derived from fossil fuels, have raised considerable environmental concerns. This has prompted the search for sustainable and safer plastic precursors alternatives. One alternative explored in the present study is vanillin, a phenolic compound derived from lignin, an abundant and renewable natural polymer. LÄS MER