Sökning: "screening"

Visar resultat 1 - 5 av 1007 uppsatser innehållade ordet screening.

 1. 1. The Ability of the AD8 to Identify Dementia within a Context Similar to the Swedish Primary Healthcare: A Systematic Review of DTA Studies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annsofie Svensson; [2020]
  Nyckelord :AD8; Dementia; Diagnostic Test Accuracy; Primary Healthcare; Screening; Systematic Review;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbete för tidig upptäckt och behandling vid sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Tina Enell; Linda Claésson; [2020]
  Nyckelord :early detect; nurse´s work; quantative method; guidelines; sepsis; sepsis care; kvantitativ metod; riktlinjer; sepsis; sjuksköterskans arbete; behandling vid sepsis; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett akut sjukdomstillstånd med varierande symtom och är därför svårt att upptäcka. Tillståndet innebär lidande för patienten och mortaliteten bland drabbade är hög. Snabb identifiering och behandling är av betydelse för patientens hälsa och överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Lärares, speciallärares och specialpedagogers upplevelser av arbete och samarbete kring lässvårigheter på gymnasiet : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Erika Olofsson; Erika Larsson; [2020]
  Nyckelord :Rutiner; kartläggning; screening; språkliga svårigheter; anpassningar; intervention;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish teachers, special needs teachers and special education teachers experience cooperation in assessments and pedagogical practices towards upper secondary school students facing reading difficulties. We also aim to investigate how these pedagogues experience cooperation in providing appropriate support for these students. LÄS MER

 4. 4. Hittar "Hitta språket" språket? : Identifiering av riskfaktorer för sen läsinlärning i förskoleklass - en metodjämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Holmgren; Lizette Ekström; [2020]
  Nyckelord :fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; normrelaterad bedömning; kriterierelaterad bedömning; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate to which extent the criterion-related national assessment aid, ”Hitta språket” for preschool classes, identifies students with weak phonological awareness, in comparison with norm-related screening materials. The study also conducted a survey to examine how preschool teachers conducted their observations, how they interpreted the results and to what extent they considered the assessment aid purposeful. LÄS MER

 5. 5. ”Hand reach star excursion balance test” : Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bocké; [2020]
  Nyckelord :adolescents; functional tests; injury prevalence; movement screening;

  Sammanfattning : Background Clinical usable assessment methods to quantify mobility, balance, stability and postural control functions together in a full kinetic chain movement are sparse. Normative data of such dynamic functions in different group of athletes are  still lacking and therefore the relationship between dynamic functional mobility and overuse injuries are also unknown. LÄS MER