Sökning: "screening"

Visar resultat 1 - 5 av 1269 uppsatser innehållade ordet screening.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTISK BEDÖMNING AV AKTIVITETSMÖNSTER OCH AKTIVITETSBALANS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Öhlén; [2022-02-01]
  Nyckelord :Occupational pattern; occupational balance; assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Både aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är viktiga delar för att skapa hälsa och välbefinnande. I arbetsterapeutisk praktik saknas det kunskap kring vilka bedömningsmetoder som det finns vetenskapligt stöd för att använda vid bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. LÄS MER

 3. 3. Phenotypic profiling and drug screening in Rhabdomyosarcoma cell lines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Laura Martina Lang; [2022]
  Nyckelord :Rhabdomyosarcoma; Phenotypic profiling; Phenotypic drug screening;

  Sammanfattning : Rhabdomyosarcoma (RMS) is a type of soft tissue sarcoma that mainly occurs in children. RMS can be divided into two subtypes embryonal (ERMS) and alveolar (ARMS). The ARMS subtype can be especially aggressive when a balanced chromosomal translocation is present. LÄS MER

 4. 4. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonna Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Sammanfattning : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Liselott Nyman; Jessica Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Kommunikation; Identifiering; Screening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka var tredje kvinna i världen har blivit utsatt för våld av en partner och mörkertalet är stort. Trots att identifiering av våld ökar betydligt när vårdpersonal ställer frågor om våldsutsatthet är det många inom vården som inte gör det. LÄS MER