Sökning: "scrum"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet scrum.

 1. 1. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Scrum in Practice : Multiple case study on three different levels

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :David Tran; Henrik Sandwall; [2020]
  Nyckelord :Scrum; Agile methods; Common factors; Scrum-team; Scrum Master; Development Team Member; Product Owner;

  Sammanfattning : Scrum is an agile framework which originates in the early 90’s by Ken Schwaber and Jeff Sutherland. They meant that Scrum can be implemented directly in any project and workflow. But as Scrum is implemented in different organizations, Scrum is changed, or by leaving parts of Scrum out or by combining Scrum with another agile method. LÄS MER

 3. 3. Mätetal för agil programvaruutveckling : Stöd för det agila teamet att kontinuerligt utvärdera och förbättra sin förmåga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ulrik Petersson; [2020]
  Nyckelord :agila mätetal; Scrum;

  Sammanfattning : För att i agil anda ständigt kunna förbättra sitt arbetssätt behöver ett agilt team som utvecklar programvara kunskap och samsyn om den aktuella prestationsförmågan och hur den förändras över tiden. Teamet behöver därför kontinuerligt kunna mäta och utvärdera sin prestationsförmåga som grund för att förstå vad som behöver förbättras. LÄS MER

 4. 4. Becoming Agile - The Application of Agile Project Methods in the Management Consulting Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Norstedt; Hilda Karlsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Agile; Agile Project Methods; Agile Project Management; Project Management; Application; Management Consulting Industry;

  Sammanfattning : Background & Purpose: With continuous changes occurring in the business environment new project methods have emerged to accommodate the new needs. This has resulted in that the traditional ways to manage projects have become rigid which has given rise to the new concept of agile. LÄS MER

 5. 5. The Finance Function of Car Corporations in the Age of Digitalization - Case Study: Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ivancic; Jakob Nilsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Automotive; Organizational Transformation; Scrum; Finance Function;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the affects of the current market change due to digitalizationin Volvo Cars finance function. An extended literature search was made in order togather information regarding the current marketplace, and in what direction it is heading.Further, a case study within the finance function of Volvo Cars was done. LÄS MER