Sökning: "se patienten"

Visar resultat 16 - 20 av 7994 uppsatser innehållade orden se patienten.

 1. 16. Patientupplevelser av kronisk bäckenbottensmärta - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlie Gleasure; Yiqiao Zhao; [2022]
  Nyckelord :Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain; Experience; Men; Qualitative Study; Women; Kronisk Prostatit Kronisk Bäckenbottensmärta; Kvalitativ Studie; Kvinnor; Män; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning om kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (CP/CPPS) visar brist på behandlingsalternativ som adekvat lindrar symtomen. Män och kvinnor med diagnosen CP/CPPS upplever vanligtvis ett långvarigt symtomförlopp som uppkommer både fysiskt och mentalt. LÄS MER

 2. 17. Patienters upplevelser av återhämtning med Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) efter kolorektal kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alma Johansson; Elin Edenhagen; [2022]
  Nyckelord :ERAS; Enhanced Recovery After Surgery; kolorektal kirurgi; återhämtning; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektal kirurgi är en operation som ger en lång återhämtningstid för patienten. Enhanced Recovery After Surgery, är ett snabbt återhämtningsprogram som gör att patienter kan återhämta sig bättre från operationen och därmed skrivas ut från sjukhuset och komma hem betydligt mycket snabbare än med standard återhämtningsprogram. LÄS MER

 3. 18. Administrerar vi bort arbetsmotivationen? : En kvalitativ studie om hur det administrativa arbetet påverkar arbetsmotivationen hos läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Isak Smårs; [2022]
  Nyckelord :Motivation; administrativt arbetet; inre motivation; professionell kultur; illegitima uppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det administrativa arbetets påverkan på arbetsmotivationen hos läkare som arbetar i en svensk kontext. Andelen av svenska läkares arbetstid som går till administration har under de senaste åren varit ett uppmärksammat samt omdiskuterat ämne. LÄS MER

 4. 19. Patienters erfarenheter av brukarstyrd inläggning (BI) : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikael Lidén; [2022]
  Nyckelord :Brukarstyrd inläggning; EIPS; självskada; borderline; erfarenhet och upplevelser.;

  Sammanfattning : Abstrakt Patienter som lider av EIPS/Borderline (Emotionellt personlighetssyndrom) har ofta erfarenhet av långa vårdtider vilket ibland inte varit till fördel för dessa patienter. På 1980-talet startade forskare i Nederländerna en intervention med självvald inläggning för patienter med komplexa behov. LÄS MER

 5. 20. Patienters upplevelse efter hjärt- och/eller lungtransplantation : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Nilsson; Wilma Öhlund; [2022]
  Nyckelord :Patienter; upplevelser; hjärttransplantation; lungtransplantation; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en hjärt- och/eller lungtransplantation är en komplicerad process som kan påverka livssituationen för patienten. En transplantation kan förbättra patientens livskvalité och hälsa, men transplantationen kan också innebära förödande komplikationer. LÄS MER