Sökning: "se upp vad som helst kan hända"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden se upp vad som helst kan hända.

 1. 1. Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; årskurs F–3; Reciprocal Teaching;

  Sammanfattning : Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. I det okända - En diskussion kring hur utforskande kan bli en möjlighet i utbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karin Hasselberg; [2015]
  Nyckelord :Utforska; okända; risk; kreativitet; utbildning; demokrati; läroplan; kritisk diskursanalys; utforskande lärprocesser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med syftet att bidra till vidare forskning, påbörjar jag i upp- satsen en diskussion kring hur utforskandets svagheter kan bli till möjligheter i utbildning; Att ge sig ut i det okända och ta risker är en nödvändighet då vi vill lära oss det vi inte redan vet och i förlängningen påverka den värld vi är en del av. Men utforskandet kräver också att det som skall läras inte är känt från början och detta i sig medför en risk inför att vad som helst kan hända. LÄS MER

 3. 3. "Kunskap är makt" : En kvalitativ studie om ordningspolisers lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Back; Linda Wiman; [2014]
  Nyckelord :Competence developement; experience; formal learning; informal learning; interaction; police officers; Erfarenhet; formellt lärande; informellt lärande; interaktion; kompetensutveckling; ordningspoliser;

  Sammanfattning : In a work environment where employees can be thrown into all sorts of situations and where anything can happen, it requires that they have good knowledge about what they do and constantly strive to improve their skills. The purpose of this paper is to study how professional police officers perceive learning in their work. LÄS MER

 4. 4. Time of Flight Spectroscopy of Photon Migration in Turbid Media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Johanna Paulsson; [2014]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Light interacting with biological matter is dominated by light scattering; biological matter is turbid. In order not to harm the natural structure of biological matter, visible light can be used to investigate it, and to avoid the light being absorbed from e.g. LÄS MER

 5. 5. Nazism i demokratins högborg - Nazismens påverkan på svensk juridik under perioden 1920-1945

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Ek; [2014]
  Nyckelord :andra världskriget; rättshistoria; nationalsocialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur den svenska lagstiftningen påverkades av den nationalsocialistiska utvecklingen som skedde i Tyskland under åren 1920 – 1945. Den antar ett historiskt utvecklingsperspektiv och är uppdelad i två delar. LÄS MER