Sökning: "sea shipping industry"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden sea shipping industry.

 1. 1. Decarbonisation of Maritime Transport - How does maritime industry lead the way towards decarbonisation? Greek shipowners’ perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kyriakis Koustoumpardis; [2019-07-02]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable maritime shipping; Decarbonisation; Emissions; Shipowner; Maritime transport;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Analysis of forest industry exports with RoRo ships - Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Kappelin; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. The Turkish International Roll-on/Roll-off Industry : Analysis of the Industry and the Strategies of the Companies on the European Lines

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Zeynep Aslan; [2017]
  Nyckelord :business strategy; ro-ro; roll-on roll-off; shiping; turkish companies;

  Sammanfattning : Ro-ro transportation is a type of short-sea shipping where the wheeled cargo is transported by ro-ro (roll-on/roll-off) vessels.This transportation type is different than other sea shipping transportations such as container shipping. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av de nya VGM-direktivens implementering och dess effekter hos berörda aktörers verksamheter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Johan Ljung; Victor Bylin; [2017]
  Nyckelord :IMO; SOLAS; VGM; avlastare; implementering; direktiv; Transportstyrelsen; container; containerrederi; speditör; terminaloperatör;

  Sammanfattning : Misdeclaration of container weights have long been a pronounced problem within the maritime shipping industry. As a result of accidents that have occurred at sea, where inaccurate cargo weight declaration has been deemed a strong contributing factor, the UN:s maritime body, the International Maritime Organization (IMO), has established new amendments to the already existing SOLAS- convention. LÄS MER