Sökning: "sea trout"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden sea trout.

 1. 1. Impact of Great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) on post-smolt survival of hatchery reared salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Carolina Gavell; [2018]
  Nyckelord :great cormorant; salmon; sea trout; sea trout; grey seal; post-smolt survival;

  Sammanfattning : To compensate for the losses due to altered stream habitat large amounts of hatchery-reared Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) are released into the Baltic Sea each year. During the last decades there have been an overall declining trend in the post-smolt survival of both hatchery reared and wild salmon in the Baltic Sea. LÄS MER

 2. 2. Effects of Body Condition on Facultative Anadromy in Brown Trout (Salmo trutta)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Samuel Shry; [2018]
  Nyckelord :brown trout; migration; condition factor; facultative anadromy;

  Sammanfattning : Fish behavior and life history is influenced by factors such as the environment, genetics, and their physiological state. One key life history stage in brown trout is decision to migrate to the sea or reside in the river. The energy status and body condition of the fish is thought to play a role in the timing and duration of migration to the sea. LÄS MER

 3. 3. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :David Ericsson; [2016]
  Nyckelord :fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Sammanfattning : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Hållbar vattenkraft i Nissan : En förstudie och konsekvensutredning över förutsättningarna för ökade vandringsmöjligheter med nya fiskvägar.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alfred Johansson; [2015]
  Nyckelord :Nissan; vattenkraft; Halland; Halmstad;

  Sammanfattning : The hydropower from Nissan River is of national interest and produces annually 230 GWh from the twelve power stations in the main flow. For modified waters a consideration between the power production and the biological values has to be made. This reports serves as a pre-study for Nissans Vattenråd. LÄS MER

 5. 5. Real-time fish type recognition in underwater images for sustainable fishing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fritjof Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has been investigated if it is possible to selectivly catch farmed salmon (Salmo salar L., 1758) and sea trout (Salmo trutta L., 1758) without disturbing the wild fish. A image analysis software that can separate wild from farmed salmon and salmon from sea trout has been developed. LÄS MER