Sökning: "sealing design"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden sealing design.

 1. 1. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 2. 2. Optimization and simulation of formed suction cup to position aerospace CFRP parts during milling.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Sriramkumar Sivasubramanian; [2019]
  Nyckelord :Product development; Sealing lip; Groove design; O-ring; L-ring; Labyrinth walls;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ultra-light weight design through additive manufacturing

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Barrett Sauter; [2019]
  Nyckelord :additive manufacturing; AM; fused deposition modeling; FDM; polymer; buckling; post-processing treatments;

  Sammanfattning : ABB Corporate Research was looking to redevelop one product to be manufactured via polymer additive manufacturing (AM), as opposed to its previously traditionally manufacturing method. The current product is cylindrical in shape and must withstand a certain amount of hydrostatic pressure. LÄS MER

 4. 4. Optimization of pneumatic activity sensor : Development of a low friction seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the development of a new type of seal is presented along with the steps taken to attain the conclusive design. The results are presented in this paper as a cross-sectioned CAD-model along with the selection of materials and suggestions for future work. LÄS MER

 5. 5. Investigation of leakage contribution from different air seal components

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Auður Guðjónsdóttir; Benedikt Árni Harðarson; [2019]
  Nyckelord :Mountain bike; air spring; air leakage; robust design; seal wear; Terrängcykel; luftfjäder; luftläckage; robust konstruktion; tätningsslitage;

  Sammanfattning : Mountain biking is a sport where riders bike on trails, varying in slope and difficulty. Mountain bikes are generally equipped with suspension on the front wheel and often also on the rear. Some types of rear shocks use pressurized air for a spring action instead of the traditional metal coil. LÄS MER