Sökning: "seans"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet seans.

 1. 1. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 2. 2. Vuxna med enkelsidig genomgående läpp-, käk- ochgomspalt : Perceptuell röstbedömning med Stockholm Voice EvaluationApproach (SVEA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Kristoffer Isaksson; [2012]
  Nyckelord :Unilateral cleft palate; Perceptual voice analysis; Voice quality; One-stage two-stage palatoplasty; Enkelsidig LKG; Perceptuell röstanalys; Röstkvalité; Gomplastik i en två seanser;

  Sammanfattning : Läpp-, käk och gomspalt (LKG) kan medföra svårigheter med tal, artikulation och röst. Enligt tidigare forskning har vuxna individer behandlade för LKG liknande förekomst av röstavvikelser som kontrollpersoner utan spalt. LÄS MER

 3. 3. Jag säger att jag är synsk och att jag tror på änglar : En studie av mediala kvinnor.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Malin Wahlqvist; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Medial; synsk; normalitet; andliga rörelser; seans; Gudstro; gruppsociologi.; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fyra stycken kvinnor som är medlemmar i samma mediala grupp. Uppsatsen ämnar undersöka hur de ser på sig själva och sin medialitet utifrån gruppen och samhället de lever i genom deras livsberättelse. LÄS MER