Sökning: "search depth"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden search depth.

 1. 1. Digitala verktyg - framtidens lärande? : En kvalitativ studie om vad lärare anser om digitala verktyg, dess möjligheter och utmaningar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adam Bernström; [2019]
  Nyckelord :Search words: Digital tools; Swedish substance; Teaching; Reading ability; Challenges; Facilities; Digitala verktyg; Svenskämnet; Undervisning; Läsförmåga; Utmaningar; Möjligheter;

  Sammanfattning : Studien som har bedrivits är ett resultat av den pågående digitaliseringen som sker i både samhället och skolan. Revideringar från Skolverket har försett läroplanen med mer integrering av digitala verktyg och möjligheter för hur eleverna ska kunna använda samt navigera på dem. LÄS MER

 2. 2. Factors for Accelerating the Development Speed in Systems of Artificial Intelligence

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Akshitha Kancharla; Akhil Pannala; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Traditional Software Engineering; factors; development speed; antecedents;

  Sammanfattning : Background: With the increase in the application of Artificial Intelligence, there is an urge to find ways to increase the development speed of these systems (time-to-market). Because time is one of the most expensive and valuable resources in software development. Faster development speed is essential for companies to survive. LÄS MER

 3. 3. Managing Corporate Reputation : Management Challenges to Communicate the Corporate Identity in a SME

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janette-Erika Berg; Sofia Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :intangible resources; reputation; management; Finland; corporate identity; corporate communications; SME;

  Sammanfattning : During the times of fast phased global business, organizations must discover new ways to make functional strategies to survive, so the search for competitive advantage remains the main objective for companies. Intangible assets are increasingly essential for value creation for firms due to their valuable, rare, inimitable, non-substitutable nature. LÄS MER

 4. 4. Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marina Back; Elina Westlund Björkén; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experience; information; literature review; self-care; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Erfarenhet; Information; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som innebär att insulinbrist orsakar förhöjd blodsockerhalt i kroppen. Diabetes ökar kraftigt runt om i världen. Ökningen associeras med ökad befolkning, åldersgrupp, ändrad kost och livsstil samt ökad övervikt. LÄS MER

 5. 5. "A String of Pearls" - Exploring Organizational Motives and Challenges of Creative Agency Acquisitions by Leading Management Consulting Firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Bos; Fabian Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Creative agency acquisitions by leading management consulting firms is a phenomenon that was recently discovered. Therefore, very few studies have explored M&As within this specific context. LÄS MER