Sökning: "search depth"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden search depth.

 1. 1. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. Hyperparameters impact in a convolutional neural network

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Bylund; Anton Erikssen; Drazen Mazalica; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Convolutional neural network; Traffic signs preprocessed; Hyperparameters; Supervised learning; Keras;

  Sammanfattning : Machine learning and image recognition is a big and growing subject in today's society. Therefore the aim of this thesis is to compare convolutional neural networks with different hyperparameter settings and see how the hyperparameters affect the networks test accuracy in identifying images of traffic signs. LÄS MER

 3. 3. Uncertainty in process innovations : A case study on the adaption of search engine optimization

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Samuelsson; Lovisa Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Process innovation; uncertainty; uncertainty management; SEO; SME;

  Sammanfattning : Process innovation is an important topic in business research. It enables competitive advantages for companies if managed properly. LÄS MER

 4. 4. Deep Autoencoders for Compression in High Energy Physics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Wulff; [2020]
  Nyckelord :ATLAS; hadron jet; machine learning; autoencoder; dimensionality reduction; artificial intelligence; high energy physics; data compression; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Current technological limitations make it impossible to store the enormous amount of data produced from proton-proton collisions by the ATLAS detector at CERN's Large Hadron Collider. Therefore, specialised hardware and software is being used to decide what data, or which proton-proton \textit{collision events}, to save and which to discard. LÄS MER

 5. 5. Screening of Scope 3 emissions : A case study performed at Fiskars Group

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anni Koponen; [2020]
  Nyckelord :GHG emissions; sustainability reporting; consumer products; GHG-utsläpp; hållbarhetsredovisning; konsumentprodukter;

  Sammanfattning : After setting the Paris Agreement in 2015, larger companies have increasingly more an essential role in evaluating their environmental impact, understand how large their emissions are and setting their climate targets. Companies can follow different environmental reporting tools such as GRI reporting, CDSB Framework, among others. LÄS MER