Sökning: "search process"

Visar resultat 1 - 5 av 1164 uppsatser innehållade orden search process.

 1. 1. The Customer Journey of Electric Vehicles in The South Korean Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Back; Olivia Svensson; Pauline Weiler; [2021-06-23]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Customer Journey; South Korea; Touch Points;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Emma Åvall; [2021-01-11]
  Nyckelord :Fragmented gaze; Material; Visual perception; Images;

  Sammanfattning : I break down images, both physically as well as philosophically, into bits and pieces to explore questions surrounding visual perception; examining ways of dismantling, reconstructing, and fragmenting them; and questioning the way an image is (or can be) built up by breaking it down and building it back up again. What I am after is to dissect images and dive deep into them. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka potentiellt toxiska ledare vid chefsrekrytering : En kvalitativ studie med hjälp av erfarenheter från rekryteringskonsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Theo Wik; Julia Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Toxic leadership; Executive search; Management recruitment; Recruit; Recruitment; Recruiting; Rekryteringsprocess; Chefsrekrytering; Ledarskap; Dåligt ledarskap; Toxiskt ledarskap;

  Sammanfattning : In the following essay, we examine how recruitment consultants avoid and prevent recruiting toxic leadership. To investigate this topic, a qualitative study was applied, where five recruitment consultants were interviewed in order to tell us about their experiences on the subject. LÄS MER

 4. 4. The integration of a sustainable packaging process in the supply chain : The case of the French wine industry.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Olivia Hunter; Emilie Kumar; [2021]
  Nyckelord :Wine industry; Sustainability; Packaging; Supply Chain;

  Sammanfattning : With the rise of awareness of climate change, sustainable development has become a recurring topic in discussions concerning global development, the environment, and society. Packaging has long been a part of a ‘take-make-dispose’ linear model that has caused damage to our ecosystem and has led to the search for more sustainable alternatives. LÄS MER

 5. 5. Risker som kan uppkomma i samband medomvårdnadsdelegering från sjuksköterska till övrig omvårdnadspersonal. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Marija Bergqvist; Malin Bernce; [2021]
  Nyckelord :: Delegation; Health care personnel; Nurse; Patient safety; Risks; Delegering; Patientsäkerhet; Risker; Sjuksköterska; Övrig omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering från sjuksköterska till övrig omvårdnadspersonal utgör en stor del av det dagliga arbetet och är en komplex uppgift som potentiellt kan komma att utgöra en patientsäkerhetsrisk. Tidigare studier visar att sjuksköterskor upplever delegering som en belastande del av sitt arbete, utmaningarna ligger främst i att säkerställa god vård när mycket av omvårdnaden måste delegeras. LÄS MER