Sökning: "search space"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden search space.

 1. 1. GPS-Free UAV Geo-Localization Using a Reference 3D Database

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Justus Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; ML; AI; UAV; GPS-Free; CNN; 3D CNN; GCNN; 3D Database; geolocalization; geo-localization; georegistration; Hidden Markov Model; HMM; satellite; satellite database; Batch-Hard; triplet loss; PyTorch Geometric;

  Sammanfattning : The goal of this thesis has been global geolocalization using only visual input and a 3D database for reference. In recent years Convolutional Neural Networks (CNNs) have seen huge success in the task of classifying images. The flattened tensors at the final layers of a CNN can be viewed as vectors describing different input image features. LÄS MER

 2. 2. Åskvädret 2 : Förstärka det befintliga för framtida gemensamma rum

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Johanna Moe; [2022]
  Nyckelord :Community Centre; adaptive reuse; property development; addition; support structures; reuse; community; democracy; kulturhus; återbruk; fastighetsutveckling; tillägg; stöd; gemenskap; demokrati;

  Sammanfattning : 2018 startade några boende i Björkhagen söder om Stockholm föreningen ”Björkhagens Hjärta”. De saknade gemensamma lokaler och ville arbeta för ett kulturhus i den nedlagda och rivningshotade panncentralen, fastigheten ”Åskvädret 2” på Halmstadsvägen/ Hässleholmvägen. LÄS MER

 3. 3. Constraining Physics Beyond the Standard Model with Emerging Jets using the ATLAS Experiment

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Simon Thor; [2022]
  Nyckelord :ATLAS; CERN; particle physics; simulation; Python; C ; standard model; emerging jets; long-lived particles;

  Sammanfattning : Dark matter, the unknown matter that constitutes 85% of all matter in the universe, is one of the greatest mysteries in fundamental physics. One theory that might explain dark matter predicts that there are long-lived particles known as dark pions. LÄS MER

 4. 4. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
  Nyckelord :Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

  Sammanfattning : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. LÄS MER

 5. 5. Search for a Lunar Architecture (Designing With Modular Systems)

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Wachtang Bachsoliani; [2022]
  Nyckelord :Moon; Lunar Architecture; Modules; Modular System; Inflatable; Ecosystem; Habitat;

  Sammanfattning : This project explores methods to build habitats on the moon. It specifically explores the design of an interior modular system for inflatable habitats. Lunar Architecture can broadly be divided into three stages, pre-integrated, semi-integrated and built on site. LÄS MER