Sökning: "sebastian sundblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sebastian sundblad.

  1. 1. Autonomous Compaction Roller : Temporarily convert a non autonomous compaction machine to become autonomous during endurance testing

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

    Författare :Sebastian Tuma Fischer; Jojje Sundblad; [2018]
    Nyckelord :Autonomous system; Compaction machine; Endurance testing; Risk assessment; Self-driving; Autonomt system; Kompakteringsmaskin; Långtidsprov; Riskanalys; Självkörande;

    Sammanfattning : How can a non-autonomous compaction roller be converted to become temporarily autonomous while it performs a 500hours endurance test? Particularlysince the compaction rollers in question is not built to be autonomous and shall not be autonomous after the endurance test is completed. The autonomous system shall also be adaptable to all compaction rollers which Dynapac is developing and shall be moved to another machine when the endurance test is completed. LÄS MER