Sökning: "secluded work"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden secluded work.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Uttryck av samkönad kärlek mellan vuxna i bilderböcker : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Peppar Andersson; [2022]
  Nyckelord :children’s literature; early children’s literature; heteronormativity; lgbtq ; queer theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the way lgbtq-adults are represented within contemporary early children's literature and asks: is their love and their relationships visible? Are lgbtq-adults represented in the way other adults are, or differently? Through a discourse analysis of twelve contemporary Swedish children's picture books and reviews of them on online blogs, this thesis is able to conclude that, as a result of lgbtq-peoples political reality, lgbtq-adults are represented only within a family dicsourse and thereby secluded from the rest of society. The homonormative discourse that rules the way in which lgbtq-adults are represented in picture books has consequences for how pre-school teachers in Sweden perform part of their job; namely the task to transfer democratic values of human rights and equality into children's lives. LÄS MER

 3. 3. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 4. 4. Att kunna trots allt : en kvalitativ intervjustudie om skrivundervisning i svenskämnet för flickor med ADHD

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anna Mathisen; [2021]
  Nyckelord :flickor med ADHD; skrivundervisning; anpassningar; lärarpraxis; ADHD i skolan; ADHD; cirkelmodellen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how teachers of Swedish work with teaching writing in general and specifically to support girls with ADHD. The data collection took place during the autumn of 2020 through semi structured qualitative interviews conducted over Zoom. LÄS MER

 5. 5. Sexuell hälsa och kardiovaskulära sjukdomar –  “A Silent Gap”. : - en kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jennifer Delshad Meti; Mariam Abbas; [2020]
  Nyckelord :cardiovascular disease; nurse; PLISSIT – model; sexual health.; kardiovaskulära sjukdomar; PLISSIT – modellen; sexuell hälsa; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular disease (CVD) are some of the most common illnesses globally. It has been proven that there is a connection between CVD and sexual concerns. Patients sexual health is a fundamental factor and should be provided with proper care from a nursing perspective. LÄS MER