Sökning: "second hand"

Visar resultat 1 - 5 av 1366 uppsatser innehållade orden second hand.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Ett lyckat projekt! : Projektledares upplevelser av projektframgång inomden svenska Polismyndigheten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Hindi; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En kvalitativ fallstudiestudie har genomförts med syfte att undersöka projektfram-gång inom Polismyndigheten genom att besvara frågeställningen, vad är ett lyckat projekt? Tio intervjuer genomfördes med polisanställda projektledare som driver eller har drivit projekt inom myndigheten. Insamlade data undersöktes genom te-matisk analys och resulterade i tre teman, Nyanser av projektframgång, Sin egen lyckas smed och En Polismyndighet. LÄS MER

 3. 3. Predicting inflow and infiltration to wastewater networks based on temperature measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Åsell; [2024]
  Nyckelord :Inflow and Infiltration; I I; CNN; Linear regression;

  Sammanfattning : Sewer pipelines are deteriorating due to aging and sub optimal material selections, leading to the infiltration of clean ground and rainfall water into the pipes. It is estimated that a significant portion (up to 40-50%) of the water entering wastewater treatment plants is actually clean infiltrated water. LÄS MER

 4. 4. "Till man och kvinna skapade han dem" : Relationen mellan kvinnan och mannen i Första Mosebok, Första Korintierbrevet samt Andra Klemensbrevet: En jämförelse utifrån feministisk och ideologisk teori.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rudolfsson; [2024]
  Nyckelord :Feministiskt perspektiv; feministisk teori; feminist criticism; ideologiskt perspektiv; ideologisk teori; ideological criticism; skapelseberättelsen; 1 Mos 2:18-24; 1 Kor 11:7-12; 2 Klem 12:1-6;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and compare how the relationship between woman and man is expressed in Genesis, First Corinthians and Second Clement based on a feminist and ideological theory. This paper argues that the relationship between woman and man in all three texts (Gen, 1 Cor and 2 Clem) is equal. LÄS MER

 5. 5. Andrahandsresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarirat Suksing; Miriam Taki; Filippa Rensfelt; [2024]
  Nyckelord :Kundresa; hållbarhet; CSR; second-hand; köpprocess och medvetet konsumtionsbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundresan på andrahandsmarknaden, där utbudet på hyllan i förväg är oklart för konsumenten. Var börjar den, hur går den till och vad händer efter ett köp av ett plagg - det ska denna studie undersöka. LÄS MER