Sökning: "second language acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden second language acquisition.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 2. 2. “And so each and every teacher has to handle it to the best of their abilities”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ibrahim Musa; Charles Nordström; [2019]
  Nyckelord :Newly Arrived Students; Second Language Acquisition; Strategies; Methods; Culture;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the methods and strategies teachers in Malmö and Lund, Sweden, use to overcome issues faced when working with newly arrived students in teaching English. There was a need to explore this further since there is a lack of previous research in the area, as well as a lack of education on how to teach these students. LÄS MER

 3. 3. Vocabulary Acquisition Based on Nation’s Criteria for Knowing a Word, with a Focus on Proficiency and Frequency : A Study on Incidental Vocabulary Acquisition through Reading and the Role of Surrounding Factors

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Gutierrez Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Incidental vocabulary acquisition; criteria for knowing a word; proficiency level; word frequency; passive vocabulary; controlled active vocabulary; active vocabulary;

  Sammanfattning : Several studies have been made in the field of second language acquisition (SLA) regarding incidental vocabulary acquisition through reading. However, the majority have focused on the meaning of a word to measure complete acquisition. LÄS MER

 4. 4. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 5. 5. Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen : En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paula Wolters; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; inlärarstrategier; second language acquisition; learning strategies; inlärarprofiler; language learning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. LÄS MER