Sökning: "secondary character"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden secondary character.

 1. 1. Ett mer mångfacetterat mörker Grå bikaraktärer i Collins Hungerspelssvit

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sjölander; [2020-03-06]
  Nyckelord :narrative theory; secondary character; gray; Suzanne Collins; The Hunger Games trilogy; dystopia;

  Sammanfattning : The study introduces the concept of gray secondary characters. A gray character is round and dynamic, and his/her true loyalty is camouflaged by the author for a more diversified darkness. The good and bad sides of the character, the light and the dark, are blended into gray. LÄS MER

 2. 2. Vad är elementärt i Sherlock Holmes karaktär? – En komparativ analys av Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes och adaptionen av karaktären i TV-serierna Sherlock och Elementary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Renner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study analyses the fictional character of Sherlock Holmes, both in his original representation in the stories by Sir Arthur Conan Doyle, and in two modern day televised adaptations, Sherlock and Elementary, both of which place the character of Sherlock Holmes in our day and time. The character of Sherlock Holmes is immensely popular to this day and the purpose of this essay is therefore to analyse the essential traits of the character, and to contrast them with the changes made in the adaptations, in order to find out how the character of Sherlock Holmes portrays the relationship between fiction and society. LÄS MER

 3. 3. Vem är mannen i läroboken? : En analys med fokus på män i Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Staflund; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; läromedel; genus; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : This study investigates how men are portrayed in two different textbooks designed for courses in English 5 and Swedish as a second langue 1 at Swedish upper secondary school level. By examining which type of character traits male characters display in mentioned textbooks the goal was to decide whether main characters of the male sex are portrayed as gender stereotypical or not. LÄS MER

 4. 4. Värdering av kommersiella fastigheter baserat på ortsanalys : Fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Richard Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Valuation; Region analysis; Volatility; Risk; Fastighetsvärdering; ortsanalys; volatilitet; risk;

  Sammanfattning : Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och internationella aktörer investerar i synnerhet.Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig investerare. LÄS MER

 5. 5. Literature Education and English as a World Language : Various countries’ representation in literary texts in coursebooks in English education for upper secondary school in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hollie Muir; [2019]
  Nyckelord :English education; upper secondary school; literature education; English as a world language; engelskundervisning; gymnasieskola; litteraturundervisning; engelska som världsspråk;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate which countries and geographical regions are most prevalent in literary texts in coursebooks published before and after the curriculum change in 2011, as well as determining if there is a greater diversity of countries and regions represented in the coursebooks published after 2011. A content analysis was used as well as studies by various researchers to investigate the literary texts in the coursebooks. LÄS MER