Sökning: "secondary market"

Visar resultat 1 - 5 av 1243 uppsatser innehållade orden secondary market.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Contextual Implications on Sustainable Entrepreneurship : a qualitative study on Food Waste Platforms contribution to reducing food waste in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gabriella Peyron; [2024]
  Nyckelord :Sustainable Entrepreneurship; contextualized entrepreneurship; interactions; cocreation; agency; values; shared economy; sustainable business model;

  Sammanfattning : The global issue of food waste persists, with local digital solutions emerging to address aspects of this problem. Inspired by new economic models like the shared economy, Food waste platforms embody sustainable entrepreneurship. LÄS MER

 3. 3. Vad gör jag sen? : En litteraturstudie om unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras relation till sysselsättning och arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Andersson; [2024]
  Nyckelord :daily activity; employment; intellectual disability; labour market; post-school occupation;

  Sammanfattning : Studies and reports have shown that a significant portion of young individuals with intellectual disabilities who complete their studies at special needs upper-secondary school find themselves outside the labor market. Among these, a considerable number are described as being somewhere else, i.e., not in employment, education, or daily activities. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Trust, Loyalty and Price Value on Purchase Intentions for Consumer Durables in Sri Lanka and Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fahad Ayub; Buddika Mantilake; [2024]
  Nyckelord :Purchase Intentions; Consumer Durables; Trust; Loyalty; Price Value; Sri Lanka; Pakistan;

  Sammanfattning : This thesis investigates the nuanced factors influencing purchase intention and loyalty within the consumer durables markets of Sri Lanka and Pakistan. The study focus its attention on the trust and price value as main ingredients for purchase intention and loyalty while focusing on other environmental factors affecting consumer decision making efforts. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar skuldsättningen vid högbelånade företagsförvärv : En kvantitativ studie av skuldnivåer vid svenska företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Fromell Norberg; [2024]
  Nyckelord :Leverage buyout; Capital Structure; Market Timing; Pecking order theory; Reputation; Private Equity; Högbelånade företagsförvärv; kapitalstruktur; marknadstajming; hackordningsteorin; rykte; riskkapitalbolag.;

  Sammanfattning : Syfte: Utvecklingen av skuldsatta företagsförvärv har genomgått betydande förändringar sedan fenomenet först introducerades på 1980-talet, både vad gäller den totala skuldnivån och val av skuldinstrument. Tidigare forskning erbjuder flera alternativa förklaringar till vad som påverkar skuldsättningen. LÄS MER