Sökning: "secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 3942 uppsatser innehållade orden secondary school.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. Förtroendefulla relationer i enskild musikundervisning : Elevers erfarenheter av sång- och instrumentalpedagogers relationskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emelie Enochsson; Maja Hovmark; [2022]
  Nyckelord :Relational competence; one-to-one; trust; music tuition; Relationskompetens; en-till-en; musikundervisning; förtroende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett elevperspektiv undersöka vad relationskompetens kan innebära i enskild musikundervisning på gymnasium. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat är inhämtat genom fokusgruppssamtal med elever från en gymnasieskola med musikprofil. LÄS MER

 3. 3. A Fight to Survive Lockdown - A multiple case study on how firms in the hospitality industry have responded to the effects of Covid-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Knutzen; Synne Solberg; [2021-11-12]
  Nyckelord :Crisis management; Covid-19; hospitality industry; resilience; retention; strategy; structure; ideology; slack;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Space-Time Autonomy by Proximity - A Qualitative Study of Girls´ Accessibility by Proximity in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Wilzén; [2021-11-03]
  Nyckelord :Proximity; Girls; Gender; Constraints; Accessibility; Mobility Patterns;

  Sammanfattning : The urban city is a melting pot of different people, groups of people, experiences, desires, and strivings organized within a shared space and connected through a variety of networks. In this shared urban space, it is important to create equal accessibility to places, services, and activities essential for people's everyday life. LÄS MER

 5. 5. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

  Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER