Sökning: "secondhand clothing"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden secondhand clothing.

 1. 1. Sustainable and Circular Business Models: Textiles in West Africa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Björkdahl; [2022]
  Nyckelord :sustainable business models; circular economy; West Africa; ECOWAS; business model innovation; textile and clothing industry; secondhand clothing; textile waste; sustainable business model pattern taxonomy; 45 SBM patterns; modèles d affaires durables; économie circulaire; Afrique de l Ouest; CEDEAO; innovation de modèle d affaires; industrie du textile et de l habillement; vêtements d occasion; déchets textiles; taxonomie des modèles d affaires durables;

  Sammanfattning : West Africa’s textile and clothing (T&C) industries have persevered through the decline following the economic liberalization policies in the 1980s. This thesis seeks to explore the sustainable and circular business models which exist in the West African region. LÄS MER

 2. 2. An Exploratory Study on the Rwandan Fashion and Textile Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Marie Joana Kagayo; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Made in Rwanda; textiles; China-in-Africa; East African Community; Import Restriction;

  Sammanfattning : Following the banning of imported textiles, the Government of Rwanda introduced the “Made in Rwanda” policy in 2015 to encourage local domestic markets and the citizens of the country to buy Rwandan-made products. This thesis evaluates the impact of the import restrictions or the “Made in Rwanda” policy on the Rwandan people so far. LÄS MER

 3. 3. Avlagda kläder - avfall eller resurs? : En enkätundersökning om hur studenter motiverar sin användning av olika klädavfallsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Lindén; Madelene Svensson; [2022]
  Nyckelord :Textile; Recycling; Waste; Clothes; Clothing disposal; Sustainability; Jönköping municipality; Tragedy of the commons; Second hand; Textil; Återvinning; Avfall; Kläder; Hållbarhet; Jönköpings kommun; Avfallsdirektivet; Avfallspaketet; Allmänningens tragedi; Secondhand;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har konsumtionen av nyproducerade kläder ökat med närmare 30 procent per person i Sverige. Den ökade konsumtionen har medfört att individers klädavfall blivit mer omfattande och många gånger slängs klädesplagg som fortfarande kan användas i hushållets restavfall även om andra alternativ är bättre. LÄS MER

 4. 4. An Interaction Design approach to Clothing Swaps

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Rixt Baron; [2021]
  Nyckelord :clothing swaps; second hand culture;

  Sammanfattning : This study analysed the second hand clothing culture and clothing swaps that have gained popularity in recent years. Through interaction design, a solution is sought to the problem that secondhand shopping has become popular and thereby less affordable for people with a low income. LÄS MER

 5. 5. En attitydundersökning : Konsumenters inställning till att hyra kläder och köpa second hand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Ljungberg; Emma Åqvist Mårtensson; Fanny Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Collaborative consumption; Second hand; Renting clothes; Sustainability; Attitudes; Fashion; Kollaborativ konsumtion; Second hand; Hyra kläder; Hållbarhet; Attityder; Mode;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter blir allt mer uppmärksammade på modeindustrins konsekvenser för miljön. Samtidigt har intresset för kollaborativ konsumtion ökat under de senaste åren och kan ses som ett alternativt till en mer hållbar konsumtion. Att handla kläder second hand samt att hyra kläder ingår under kategorin kollaborativ klädkonsumtion. LÄS MER