Sökning: "secular"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet secular.

 1. 1. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 2. 2. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 3. 3. Age of Arrakis: State Apparatuses and Foucauldian Biopolitics in Frank Herbert's Dune

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Pontus Viberg; [2019]
  Nyckelord :power; ideology; biopower; religion; science fiction; Herbert Dune; America; colonialism; state apparatus;

  Sammanfattning : Frank Herbert’s Dune is generally recognized as the best-selling science fiction novel of all time. While it is commonly referred to as a novel of environmental characteristics, this essay investigates the depiction of society and how the power dynamics in this far future setting are presented. LÄS MER

 4. 4. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 5. 5. The Re-emergence of Religion in European Politics: The Greek Case of Church - State Relations and Religious Freedom in the Context of Education

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmanouil Anagnostou; [2019]
  Nyckelord :religion; state; education; religious freedom; liberalism; secularism; Europe;

  Sammanfattning : Conducting research on the influence of religion on politics is nowadays a growing tendency as various authors seek to explore why and how the spiritual element affects the natural world of politics. The purpose of this study is to discuss the influence of the Christian religion on education in Europe. LÄS MER