Sökning: "secular"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet secular.

 1. 1. Helgon, familjen och världen. En hagiografisk studie av efterföljelse som världstransformerande kraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Johnsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Hagiography; Saints; Discipleship; David Martin; Charles Taylor; Secularization; World; Clare of Assisi; Elizabeth Dirks; Helge Åkesso;

  Sammanfattning : This hagiographical study deals with Christian saints, in the broad sense of the word, who, in the pursuit of following Christ, have transgressed the will of their biological family. By employing the historical narrative and theory of the philosopher Charles Taylor and the sociological theory of David Martin the question is asked if these hagiographical cases should be seen as radical breaks with the social imaginaries of their respective times or whether they rather should be seen as in line with tendencies toward individualization and a more disembedded worldview. LÄS MER

 2. 2. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 3. 3. Slaget om verkligheten : En analys av sekulärhumanismen och kreationismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The battle of reality is one of the challenges of modern humanity. In this essay I study differences and similarities between Christer Sturmark, one of the leading secular humanists in Sweden in relation to Pastor Vesa Annala, one of the leading Creationists in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 5. 5. En studie kring bronsålderns kulthus och deras kännetecken och landskapskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Filippa Wendel; [2018]
  Nyckelord :Kulthus;

  Sammanfattning : The design on the bronze age culthouse is very similar to the design of a common house construction from the Bronze Age. In addition to this, there ar very few similarities. Culthouses have not been used for the purpose of the accommodation or other secular context, this results in that the buildings lack the typical settlement finds. LÄS MER