Sökning: "secularisation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet secularisation.

 1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. Representation of migration in the Swedish nation branding: a qualitative analysis of the representation of migration in the photo exhibition ‘Portraits of Migration’ produced by the Swedish Institute

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Arneson; [2019]
  Nyckelord :Representation; Nation Branding; Migration; Ethnicity race; Gender; The Good Migrant; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, practices of “nation branding” will be explored through the representations of migration, gender (and nation) of the exhibition Portraits of Migration, produced by the Swedish Institute and promoted through Swedish embassies and consulates worldwide. Theoretically, the essay is inspired by the tradition of British cultural studies and of feminist postcolonial exploration of nationhood and belonging. LÄS MER

 3. 3. On the role of religious expression in the Swedish Public School System.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linda Harris; [2019]
  Nyckelord :Conflict; Diversity; Education; Immigration; Integration; Peace; Prayer Room; Public Education; Relationship between religion and public schools; Religion; Religion and Youth; Religious Expression; School; Secular; Secularisation; Sweden;

  Sammanfattning : This paper is a case study in Religion in Peace and Conflict, in which the role of religion and religious expression in Swedish education is examined. The focus of this case study is on Swedish public schools. LÄS MER

 4. 4. Shaping social and political identity : A critical discourse anlysis of the Bharatiya Janta Party

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Religion; Democracy; Identity; Hinduism; Hindutva; Pluralism; Caste System; Secularisation; Discourse Analysis; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This research paper uses Critical Discourse Analysis (CDA) to analyse texts produced by the political party Bharatiya Janata Party (BJP) in India. The analysis use Machin and Mayr’s (2012) concepts of Language and Identity and Nominalisation and Presupposition with the aim to understand how the BJP can influence the democratic society in India through discourse. LÄS MER

 5. 5. "Den lyriske hegelianen" : Livsåskådning och världsbild i Hjalmar Gullbergs diktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Hjalmar Gullberg; Svensk poesi under nittonhundratalet; Filosofisk poesi; Existentiella frågor i litteraturen; Agnosticism; Sekularisering; Litterär tradition och modernitet;

  Sammanfattning : This essay is about the lyric authorship of the Swedish poet Hjalmar Gullberg (1898-1961), who was nicknamed “The Lyric Hegelian” due to his love of paradox. It focuses on certain traits in his authorship in its entirety, with a specific focus on a select number of poems. LÄS MER