Sökning: "securing goods"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden securing goods.

 1. 1. Social offentlig upphandling – Medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling med fokus på utstationeringssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Maria Gratte; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Statsrätt; Utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling ur ett inremarknadsperspektiv. Uppsatsen syftar särskilt till att utreda handlingsutrymmet vid utstationeringssituationer. Med sociala krav avses i uppsatsen främst sådana villkor som ska uppfyllas vid kontraktets fullgörande. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av transportlösning för kaffeutrustning till event

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Svante Alfredsson; [2016]
  Nyckelord :event; ergonomics; noish lifting equation; lifting tasks; coffee; coffee equipment; transport; coffee machine; event; evenemang; ergonomi; kaffe; kaffeutrustning; kaffemaskin; transport; lyftarbeten; noish lyftekvation; mobil;

  Sammanfattning : This thesis is done during the spring semester 2016 for the Bachelor of Science in Innovation and Design programme at Karlstad University. The mission of the thesis was provided by the company 3TEMP AB in Arvika.In order to serve large quantities of coffee at big events, festivals and fairs a powerful coffee machine is required. LÄS MER

 3. 3. A Strategic Framework for Improving Inventory Management Decisions at IKEA

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ida Ellesson; Viktor Hultin; [2016]
  Nyckelord :inventory management; inventory planning; supply chain management; organization; inventory strategy; consumer goods; seasonal demand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background IKEA has realized the potential benefits of improving inventory management on a strategic level. For IKEA as a market leader in the home furnishing business, an efficient supply chain and proper management of inventory is of crucial importance in order to support their business idea of offering lowpriced products to the many people. LÄS MER

 4. 4. 'Securitized' Solidarity? Explaining Member States’ Motivations for Participation and Patterns of Participation in Joint Operations at the External EU Borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adriana Rodica Ilisescu; [2015]
  Nyckelord :patterns of participation; motivation for participation; external EU borders; joint operations; collective action; Social Sciences;

  Sammanfattning : Joint Operations at the external borders of the EU are axiomatic for EU’s border management policy and constitute forms of collective action involving the efforts of two or more Member States for the purpose of securing the common borders. Nevertheless, participation in joint operations is based on voluntarism and guided by the principle of solidarity, which should act as catalysts encouraging MSs’ participation in Joint Operations. LÄS MER

 5. 5. How to Create a Sustainable Supply of Goods - NPOs´Impact on Peruvian Cocoa Farmers´Quality of Life

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Bowall; Sanna Pettersson Dahlgren; [2014-09-23]
  Nyckelord :sustainable supply; quality of life; non-profit organisation; thirdparty certification; cocoa; HDI;

  Sammanfattning : In order to create a sustainable supply of goods, there is a need for improvingthe producers’ quality of life. Within cocoa production in Peru, one of themajor challenges for securing a future supply is that the next generation ofcocoa farmers leave the farms for a more qualitative life in the cities. LÄS MER