Sökning: "securitization"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet securitization.

 1. 1. MIGRATIONSKRISEN I EUROPA - Ett hot mot det svenska samhället?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Edström; [2021-08-11]
  Nyckelord :Säkerhetisering; securitization; migration; flyktingkris; Köpenhamnskolan;

  Sammanfattning : The large number of migrants who applied for asylum in Sweden in 2015 largely affected thefunctionality of Swedish society at local, regional and national level. Migration, which waspreviously perceived as a natural part of Swedish society, came to be perceived as a threat topublic order and internal security. LÄS MER

 2. 2. Hur motiveras svensk biståndspolitik genom diskurser om säkerhet?: En kritisk diskursanalys av policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (2016)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Josefina Ekström; [2021-07-07]
  Nyckelord :security; development; Swedish aid; securitization; security-development nexus; poststructuralism; discourse; critical discourse analysis; identity; norms; norm entrepreneur;

  Sammanfattning : This essay is a critical discourse analysis of representations of security that are visible in the Swedish aid policy. The text aims to analyse discourses of security, through lenses of poststructuralist critique, in the current policy framework represented by the Swedish government from 2016 (Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2016/17:60). LÄS MER

 3. 3. The Wall: The Right to Liberty and Security at the US–Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanne Karlsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :migration; US–Mexico border; migration; migrants; refugees; detention; asylum; non citizenship; securitization; social constructionism;

  Sammanfattning : The migration and refugee situation on the US–Mexico border has been heavily debated and caused a lot of controversy in the last couple of years, much as a consequence of the Trump administration’s immigration policy and promise of a wall along the border. This thesis, therefore, aims to analyze how migrants’ and refugees’ right to liberty and security was affected by the way the Trump–government portrayed them, and the phenomenon of migration, as a security threat. LÄS MER

 4. 4. EU: En IT-moderniserad värld, en säkerhetiserad cyberaktör? - En empirisk undersökning om nätverksmoderniseringens effekt på EU:s säkerhetsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Svensson; [2021-04-20]
  Nyckelord :EU; Säkerhet; IT; Säkerhetisering; Cybersäkerhet; 5G; EU; IT; Security; Securitization; Cyber; Cyber security; 5G;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze whether the EU has undergone a changein its security strategies based on Securitization Theory. I have carried out thesurvey with the help of official documents and statements from the EUinstitutions. LÄS MER

 5. 5. ”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. LÄS MER