Sökning: "security guard"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden security guard.

 1. 1. “We did not want a security guard 2.0” : IMPLEMENTING COMMUNITY WARDENS AS A STEP IN THE MUNICIPAL CRIME PREVENTATIVE AND FEAR OF CRIME REDUCING WORK IN VELLINGE AND TRELLEBORG

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Linnea Schumacher Wieslander; [2021]
  Nyckelord :Crime prevention; Community wardens; Fear of crime; Implementation; Municipal responsibility;

  Sammanfattning : Traditionally in Sweden the crime preventative and fear of crime reducing work has fallen on the police. However, in 2019 the Swedish government appointed an inquiry where an investigator is to submit a proposal regarding how the municipalities in Sweden can have a legislated responsibility for crime preventative work. LÄS MER

 2. 2. Privat resurs eller offentlig verksamhet? En rättssociologisk studie om bevakningsbranschens framväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Rydberg; Eskil Sourander; Andy Tu; [2021]
  Nyckelord :dysfunctions; functions; plural policing; private security; public police; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the different attitudes that the police and private security officers in Sweden have towards a proposed change of legislation, recommended by The Swedish Police Authority. This proposal suggests that some functions and powers of the police would instead be given to the private security guard employed in the private security sector. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakter på Möllevångstorget : En studie om ordningsvakter som förebyggande åtgärd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Johnsson; Kriv Ado; [2021]
  Nyckelord :Directed patrol; Disorder; Fear of crime; Möllevångstorget; security guard; situational prevention; Möllevångstorget; riktad patrullering; ordningsstörningar; ordningsvakt; otrygghet; situationell prevention;

  Sammanfattning : Studien har ett tvådelat syfte. Först ämnar studien undersöka utifrån vilka förutsättningar det tagits beslut om att implementera kommunala ordningsvakter att patrullera på och kring Möllevångstorget i Malmö, vidare att undersöka vilka mål och förväntningar involverade aktörer har på insatsen. LÄS MER

 4. 4. Bevakningsbranschen, en bransch för alla? -En kvalitativ studie om väktare och ordningsvakters upplevelser och förståelse av kön i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Axelsson; Malin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; security guard; gender; male-domination; homosociality; gender differences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the importance of gender in the security guard occupation and also to investigate what gender-marked notions about the security industry that exist among the respondents. Furthermore, the purpose is to investigate the respondents' experience of the impact that gender has on the working group. LÄS MER

 5. 5. Migration och säkerhet: Vems säkerhet? En innehållsanalys av Frontex:s årliga riskanalyser 2014-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Besmira Basha; [2020-08-20]
  Nyckelord :migration; security; risk; risk analysis; threat; crisis; humanitarian; CSS;

  Sammanfattning : This essay aims to give an overview of the ways Frontex describes immigration as an securityconcern in their risk analysis. Frontex or the European Border and Coast Guard Agency, wasestablished on october 2016 by the European Commission as a response to the 2015 migrationcrisis in Europe. LÄS MER