Sökning: "security problems"

Visar resultat 1 - 5 av 703 uppsatser innehållade orden security problems.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 2. 2. Risker med Smarta Hem : En kvantitativ studie om individens riskmedvetenhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Arnegärd; Gisela Sjödahl; [2019]
  Nyckelord :Smart homes; Risks; Awareness; Impact; Users;

  Sammanfattning : Smart homes are a growing digital phenomenon worldwide. It is widely used in everyday life by many people and the number of users increases significantly the more the area develops. LÄS MER

 3. 3. Modes of obeying: functional stupidity, despair, seduction, cynicism and authoritarianism : Young adults in precarious workplaces

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Berglund; [2019]
  Nyckelord :functional stupidity; preaciousness; young adult;

  Sammanfattning : This essay aims to study workplace obedience from the perspective of young adults in precarious work environments. The study was delimited to young adults that had experienced what they viewed as irrational management. These informants were interviewed to research the new and largely untested theory of functional stupidity. LÄS MER

 4. 4. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 5. 5. Identification of Flying Drones in Mobile Networks using Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Elias Alesand; [2019]
  Nyckelord :Drones; Machine Learning; LTE; Mobile networks; Radio; Decision tree; Ensemble learning;

  Sammanfattning : Drone usage is increasing, both in recreational use and in the industry. With it comes a number of problems to tackle. Primarily, there are certain areas in which flying drones pose a security threat, e.g. LÄS MER