Sökning: "sedan urminnes"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden sedan urminnes.

 1. 1. Urfolket samerna- En statslös nation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Nationella Minoriteter; samer; Sápmi; statslösa minoriteter; kolonisation; nation; urfolk; UNDRIP och ICCPR; gränser; sedvanegränser; ILO-konventionen nr 169; markanvändning; kurder; mapuche;

  Sammanfattning : Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?   Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider. LÄS MER

 2. 2. Barnarbete - ur ett rättshistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hedvig Prahl; [2020]
  Nyckelord :Barnarbete; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since ancient times child labor has been found throughout the whole world. Legislation and rules regarding child labor have emerged gradually and in this essay I want to investigate how the regulation of child labor in Sweden are today. And how the development has been during two centuries. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Sugar Signaling during Xylose Oxidation in Saccharomyces cerevisiae

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Saccharomyces cerevisiae; yeast; xylose oxidation; sugar signaling; biosensor; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The sugar signaling state of cells oxidizing xylose was investigated through the chromosomal integration of the Weimberg pathway into previously established biosensor strains capable of monitoring the Snf3p/Rgt2p, SNF1/Mig1p, and cAMP/PKA pathways through the expression of HXT1, SUC2, and TPS1, respectively. Ultimately, two new strains were successfully developed containing both the Weimberg pathway and a biosensor for either HXT1 (TMB CB 112) or TPS1 (TMB CB 117). LÄS MER

 4. 4. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2020]
  Nyckelord :dynamisk; vegetationsdesign; vegetationssystem; artrikedom; strukturrikedom; esplanad; trädallé; skissprocess; utforskande;

  Sammanfattning : För människan har träd varit betydelsefulla sedan urminnes tider. De svarar för otaliga ekosystemtjänster och kan vara direkt identitetsskapande för en plats. Ofta är det stora och ålderstigna träd som värdesätts högst. En pampig trädallé i landskapet vittnar om storhet och makt. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder Girjas? - En analys av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt efter HDs avgörande i Girjasmålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sigrid Nikka; [2020]
  Nyckelord :statsrätt; samerätt; jakt- och fiskerätt; upplåtelserätt; urminnes hävd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att kritiskt granska den rättsliga regleringen av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt. Regleringen redovisas och problematiseras utifrån statens och samernas perspektiv på upplåtelsereglerna samt regleringens grundlagsenlighet utifrån egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. LÄS MER