Sökning: "sedering intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden sedering intensivvård.

 1. 1. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER

 2. 2. INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS BEHOV AV STÖD OCH RESURSER : Vid vård av patienter med lätt eller ingen sedering i respirator

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emil Malm Wikström; Kristian Selerup; [2019]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Intensivvård; Kommunikation; Närvaro; Redskap; Vakenhetsgrad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Tranberg; Sofie Siesing; [2017]
  Nyckelord :Delirium; erfarenheter; förebygga; intensivvård; intensivvårdspatienter; intensivvårdssjuksköterska; upptäcka.;

  Sammanfattning : Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och upptäcka delirium - En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Inom intensivvården vårdas svårt sjuka patienter med olika typer av sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 5. Hur vi förstår patientens ångest under intensivvård : Ett intensivvård sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Fayez Wasim; [2016]
  Nyckelord :Anxiety; intensive care; suffering; ventilation; sedation; care; experiences; intensive care nurse; Ångest; intensivvård; lidande; ventilator; sedering; omvårdnad; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är vanligt förekommande inom intensivvården. Det finns flera orsaker till att intensivvårdade patienter uppleva ångest. Ventilator, sedering, potenta läkemedel, miljö, rädsla, smärta och sömnbrist är ångest utlösande faktorer för patienten. LÄS MER