Sökning: "sediment"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet sediment.

 1. 1. Environmental change during the Holocene : A comparative multi-proxy study of landscape disturbances in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mégane Capel; [2019]
  Nyckelord :Holocene; Lake-Water TOC; climate; lake sediment; vegetation;

  Sammanfattning : Varved lake sediments were used to provide information on how a landscape is affected by disturbances of different scales, from global (i.e. climatic) to local (i.e. LÄS MER

 2. 2. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 3. 3. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 4. 4. Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv : med fokus på förstärkt grundvattenbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Langkjaer; [2019]
  Nyckelord :klimatförändring; grundvatten; grundvattenbildning; förstärkt grundvattenbildning; climate change; groundwater; groundwater formation; reinforced groundwater formation; Östergötland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvattenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras för att få insikt om vad som kommer att ske. LÄS MER

 5. 5. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER