Sökning: "sediment"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet sediment.

 1. 1. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 2. 2. Anisotropy of Magnetic Susceptibility and Remanent Magnetization studies in sediments from the Ångermanälven River estuary (IODP Expedition 347, site M0061)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erneszt Samudovszky; [2020]
  Nyckelord :Sediment; magnetic properties; anisotropy; magnetic susceptibility; remanent magnetization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Physical microhabitat requirements for Margaritifera margaritifera and the influence of hydro- and morphodynamics on mussel bed stability

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Tove Westberg; [2020]
  Nyckelord :Stream restoration; Freshwater pearl mussel; Microhabitat requirements; Sediment transport; Mussel translocation;

  Sammanfattning : Margaritifera margaritifera is an endangered freshwater pearl mussel with population declines throughout its Holarctic range. Boulder-bed channels with little input of fine sediment in previously channelized streams are abundant in Sweden. Hence, restoration efforts for M. LÄS MER

 4. 4. Methane production in Swedish freshwater lakes at different temperatures : -A laboratory study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mattias Edström; [2020]
  Nyckelord :Methane; lakes; temperature; sediment;

  Sammanfattning : In this study, incubations of sediments from three Swedish lakes, Parsen, Södra Teden, and Venasjön, were made to examine CH4 production during different temperatures. The incubations took place in two different climate rooms, one with a decreasing temperature and one with an increasing temperature with analyses made on the temperature levels around 10 and 20°C. LÄS MER

 5. 5. What role does aquaculture play in the global rise of antibiotic-resistant bacteria?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Författare :Benjamin Norgren; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; Antibiotics; Antibiotic use; Seafood; Seafood safety; Antibiotic resistance;

  Sammanfattning : In a world where the human population is increasing, new innovations to produce enough food are required. Aquaculture’s part of the global animal protein production has increased in recent years and could be a possible solution. LÄS MER