Sökning: "sedvanerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet sedvanerätt.

 1. 1. Acquisition of nationality – A right for stateless children in Europe?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Torgersson; [2023]
  Nyckelord :Public international law; statelessness; children; nationality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Europa påverkas cirka 600 000 personer, inklusive barn, av statslöshet. Även om UNHCR:s #IBelong-kampanj har uppmärksammat frågan och satt ett tydligt mål att statslösheten ska upphöra till 2024, råder det fortfarande tvivelaktigheter kring vilken stat som är ansvarig för att bevilja statslösa barn medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. From Freezing to Seizing? A Critical Analysis of State Immunity in Relation to Seizing Russian Central Bank Assets for Ukraine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Rejare; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; state immunity; statsimmunitet; immunitet; konfiskering; seizure; property; EU; Ukraine; Russia; aggression; international crimes; accountability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In response to Russia’s aggression and illegal use of force against Ukraine in 2022, in violation of the UN Charter, the EU and other partners adopted sanctions immobilising or freezing the assets of the National Central Bank of Russia, assets possibly amounting to over €300 billion. The war has caused enormous and incalculable damages to Ukraine and its infrastructure, economy and people. LÄS MER

 3. 3. Vilka förutsättningar krävs för att krigsbrott ska föreligga? : Illustrerat genom Rysslands agerande i Ukraina från 2014 fram till idag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sara Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Krigsbrott; Krigsförbrytelser; Ryssland; Ukraina; Krim; Donbass; Invasion; Sanktioner; Suveränitetsprincipen; FN- stadgan; Génevekonventionerna; Cyberattacker;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vilka förutsättningar som krävs för att ett krigsbrott ska föreligga enligt folkrätten, och illustrera detta genom Rysslands angrepp på Ukraina perioden 2014 fram till idag. Den kvalitativa metoden ligger till grund för arbetet, där information hämtats från folkrättsliga källor, såsom internationell sedvanerätt, konventioner och deklarationer, litteratur, pressmeddelanden och artiklar. LÄS MER

 4. 4. Världens farligaste mobilapplikation? – En undersökning av den internationella humanitära rättens regelverk om direkt deltagande i fientligheterna när civila delar militär information genom en mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; direkt deltagande i fientligheter; IHL; cyber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate whether a civilian sharing military intelligence through a smartphone application during an ongoing international armed conflict risks to lose their civilian protection. The essay primarily concentrates on the notion of direct participation, as can be found in article 51(3) in Protocols Additional I to the Geneva Conventions. LÄS MER

 5. 5. Justifying or Excusing Humanitarian Intervention? - An Examination of Whether the Law of State Responsibility Can Accommodate the Domestic Justification-Excuse Distinction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Krvavac; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; analogi; analogy; rättfärdigande omständigheter; justifications; ursäktande omständigheter; excuses; humanitär intervention; humanitarian intervention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In defense of humanitarian intervention, it has been claimed to be ‘illegal but justified’ and ‘illegal but excused’. One way of understanding such claims is that humanitarian intervention is illegal since existing primary rules of international law prohibit such intervention. LÄS MER