Sökning: "sedvanligt underhåll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sedvanligt underhåll.

  1. 1. Estetiska krav på en hyreslägenhet? : – Estetisk brist som självständig grund för åtgärdsföreläggande

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Ena Hodzic; [2017]
    Nyckelord :Hyresrätt; åtgärdsföreläggande; estetiska brister; sedvanligt underhåll; bristande underhåll; hinder eller men; den allmänna uppfattningen i orten; fastighetsrätt; hyreslägenheter; lägenhetens skick; eftersatt underhåll; hyresvärdens underhållsskyldighet;

    Sammanfattning : JB 12 kap. 15 och 16 §§ låter sig tolkas på så sätt att eftersatt underhåll självständigt kan ligga till grund för åtgärdsföreläggande. Samtidigt framgår det av rättspraxis att åtgärdsföreläggande endast meddelas för brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten. LÄS MER