Sökning: "seeding"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet seeding.

 1. 1. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christella Mukakalisa; [2021]
  Nyckelord :gender equality; rural women development; agriculture;

  Sammanfattning : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. LÄS MER

 2. 2. Study of fibrillation processes of amyloid-like β-lactoglobulin protein

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Jose Nixon; [2021]
  Nyckelord :bLG; Thioflavin-T Fluroscence; Fibrillation; bLG; Thioflavin-T fluroscens; fibrillering;

  Sammanfattning : Bovint β-laktoglobulinprotein (bLG) är ett litet globulärt protein med 162 aminosyrarester, som vanligtvis finns i mjölkvassle. Under sura förhällanden dissocierar dessa dimera proteiner och bildar amyloidliknande fibriller. LÄS MER

 3. 3. 3D printing of alginates into tubular structures resembling human airways

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Tomasz Syski; [2021]
  Nyckelord :Tissue Engineering; Bioprinting; FRESH; Bioengineering; Alginate; Bioink; Biomaterial ink; Biomaterial; Airway; Regeneration; Hydrogel; 3D printing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tissue shortage for lung transplantation remains a problem worldwide as lung transplantation is often the only available option with numerous possible complications. Generating lung tissue ex-vivo has been proposed as one way to potentially overcome this shortage. LÄS MER

 4. 4. Aerotaxy-grown GaAs nanowires using Ga seed particles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Ceccarelli; [2021]
  Nyckelord :Aerotaxy; GaAs nanowires; epitaxy; self-catalized growth; self-seeded growth; Ga seeded GaAs nanowires; Ga seeded GaP nanowires; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aerotaxy offers an alternative method for the manufacturing of semiconductor nanowires. Instead of seeding growth on an expensive substrate, aerosol seed particles act as the catalyst for the Vapor–Liquid–Solid growth in a hot flow through reactor. LÄS MER

 5. 5. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Torbjörn Jakobsson; Gustav Sven Hultén; [2021]
  Nyckelord :markberedning; enkät; intervju; återbeskogning;

  Sammanfattning : Skogens roll blir allt viktigare för samhället i takt med att vi ställer om till en bioekonomi och för att säkra den framtida skogsråvaran som kommer behövas är det viktigt att uppnå en godkänd föryngring. Under senare år har andelen godkända föryngringar ökat, mycket tack vare effektivare föryngringsåtgärder bland annat högre utnyttjande av markberedning och plantering. LÄS MER