Sökning: "seepage"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet seepage.

 1. 1. Geomechanical testing of non-hardening grout : for determination of flowability and strength properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Axel Barrdahl; [2022]
  Nyckelord :Non-hardening; Grout; Embankment dam; Repair; Fall cone; Uniaxial Compressive Strength; UCS; Triaxial;

  Sammanfattning : Due to an increasing amount of aging tendencies in Swedish embankment dams, failures such as internal erosion has become a more common problem. Internal erosion is a phenomenon where certain soil material within the embankment dam is removed, often over a longer period of time. LÄS MER

 2. 2. Analysis of seepage, contaminant transport, compaction and safety of the Zhaoli ditch dam, a tailing reservoir : A modeling study of a tailing reservoir with GeoStudio

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Veronika Wei Wang; [2021]
  Nyckelord :upstream method; Geostudio; tailings reservoir; tailings dam; dam; seepage; contaminant transport; compaction; stability; damm; föroreningstransport; vattenläckage; stabilitet; säkerhet;

  Sammanfattning : Inthe mining industry people remove rock from the ground to obtain a metal ore. Afterprocessing , the uneconomic fraction called tailings is deposited as a slurry in large reservoirs . LÄS MER

 3. 3. Lagertjocklekens inverkan på packning och homogenitet : fältundersökning i full skala av en tätkärna för dammbyggnation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Moa Rosén; [2021]
  Nyckelord :fyllningsdammar; packning; lagertjocklek; morän; densitetsbestämning; vattenvolymeter; isotopmätare;

  Sammanfattning : En dammanläggning består av ett system med olika funktioner; en dämmande, en avbördande och en kontrollerande funktion. Syftet med den dämmande funktionen i en damm är att skapa ytor för vattenansamling. Det finns flera olika typer av dammar, den vanligaste konstruktionsprincipen i Sverige är jord- och stenfyllningsdammar. LÄS MER

 4. 4. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 5. 5. Ett förslag för monitorering i Slutförvaret för låg och medelaktivt radioaktivt avfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindström; [2020]
  Nyckelord :SFR; Kärnbränsleförvar; Inläckage; Underjord; SKB;

  Sammanfattning : Spent Fuel Repository for low and intermediate radioactive waste, SFR, is owned by SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co). The repository needs more monitoring of groundwater seepage and improvement of the monitoring methods. Seepage is currently managed by a system that collects the seepage in 2 levels before pumping it to the surface. LÄS MER