Sökning: "segel"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet segel.

 1. 1. Energy Sail Ships

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Tagiadin Assenai; Oscar Hendey Bröte; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Oceans offer a vast supply of energy through ever-present winds and currents. Offshore wind energy alone could provide many times the current global energy demand. One concept approach that aims to tap into these reserves are energy sail ship, wind powered vessel that take advantage of oceanic energy to produce and store harvested energy. LÄS MER

 2. 2. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 3. 3. Att vara anhörig vid palliativ hemsjukvård - en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofie Petersén; Michaela Segel; Ellinore Tidlund; [2020]
  Nyckelord :Home care; qualitative; relatives; palliative care; experiences; Hemsjukvård; kvalitativ; närstående; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till symtomlindring, ökat välbefinnande och minskat lidande. Palliativ vård i hemmet har på senare tid uppmärksammats och vården som tidigare bedrivits på sjukhus sker allt mer i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända barn och unga på biblioteket : En studie ombarnbibliotekariers möjligheter att arbetaintegrationsfrämjande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Segel; [2019]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotekarier; barn; unga; nyanländ; integration;

  Sammanfattning : he purpose of this thesis were to investigate how children’s librarians work with newly arrived children and young people to create a deeper understanding of how children’s librarians promote newly arrived children's integration process. As a result of migration and globalization it is today a fact that we live in a multicultural society where people are multilingual. LÄS MER

 5. 5. Den seglande hantverkaren : En etnologisk studie av hantverkskunskap ombord skepp i 1600-talets krigsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Eklöv Pettersson; [2019]
  Nyckelord :17th century; sail; craftsmanship; maintenance; war fleet; 1600-tal; segel; hantverk; underhåll; kunskap; krigsflotta;

  Sammanfattning : Sailing is an occupation requiring varying skills. Sailors working on sailing ships are dependent on the ship’s sails, they are the engine of these ships and are therefore valuable to the crew. The purpose of this thesis is to investigate what craftmanship where required and needed in maintaining the sails aboard. LÄS MER