Sökning: "segerblad emil"

Hittade 1 uppsats innehållade orden segerblad emil.

  1. 1. Evaluation of partial reconfiguration in FPGA-based high-performance videosystems

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Segerblad Emil; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The use of recongurable logic within the eld of computing has increased during the las tdecades. The ability to change hardware during the design process enables developers to lower the time to market and to reuse designs in several different products. LÄS MER