Sökning: "segerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet segerlund.

 1. 1. Effekter av en agil transformation : En studie av Vattenfalls försäljningsavdelnings agila arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Cramér; Josef Segerlund; [2020]
  Nyckelord :Agile; Contingency Theory; Agilt arbetssätt; Vattenfall; Scrum; Organisk styrning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom kvalitativ metod undersöka hur implementeringen av agiltarbetssätt har genomförts på försäljningsavdelningen på Vattenfall och vilka effekter det harlett till. Det undersöks även hur det är att vara agil i en annars icke-agil organisation. LÄS MER

 2. 2. Användning av Formativ bedömning i matematik för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Viktor Segerlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar lärarens uppfattning gällande formativ bedömning samt lärares användande av skolverkets uppsatta riktlinjer inom formativ bedömning. Den formativa bedömningens huvudsyfte är att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande och då öka sin utveckling i det egna lärandet. LÄS MER

 3. 3. Excel i redovisningsutbildningar : En studie om svenska lärosäten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Segerlund; Emil Gerdin; [2019]
  Nyckelord :Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalization; Spreadsheet; accounting; Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalisering; Kalkylark; Redovisning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga målet med redovisning har alltid varit detsamma, att skapa och förse information till interna och externa beslutsfattare. Redovisningsyrket har förändrats i och med digitaliserings intåg. För en redovisningsekonom är det därför av hög relevans att följa med i de tekniska hjälpmedlens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Segerlund; [2018]
  Nyckelord :kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Sammanfattning : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. LÄS MER

 5. 5. Aktiva skoltransporter – elevers upplevelser av att gå och cykla till skolan under vintern

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Florell; Emilia Segerlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är allt färre barn och ungdomar idag som når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Antalet barn som promenerar eller cyklar till skolan har drastiskt sjunkit de senaste årtiondena. Därför är det viktigt att undersöka hur elever upplever aktiva skoltransporter. LÄS MER