Sökning: "segment ifrs 8"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden segment ifrs 8.

 1. 1. En studie av IFRS 8 – Rörelsesegment i Sverige : Hur påverkades företagen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Ulrika Hollmer; Camilla Haraldsson; [2011]
  Nyckelord :Segment Reporting; IFRS 8; IAS 14; The Management approach; Segmentrapportering; IFRS 8; IAS 14; ledningsperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 8 är sedan 1 januari 2009 obligatorisk för samtliga börsnoterade företag i Sverige. Den stadgar att företagen ska tillämpa ett ledningsperspektiv, vilket innebär att den externa segmentsrapporteringen ska spegla den interna rapporteringen. LÄS MER

 2. 2. IFRS 8 - En studie om hur identifieringen av segment har ändrats i och med införandet av den nya standarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amelie Isaksson; Maria Kimfors; [2010-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problem Från 1 januari 2009 ska företag som redovisar i enlighet med IFRS följa IFRS 8 vid redovisning av rörelsesegment. Införandet av IFRS 8 har i praktiken medfört flera förändringar. LÄS MER

 3. 3. IFRS 8 - Förändring i segmentrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; Ebba Linse; [2010-01-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 8, rörelsesegment, är ett resultat av det samarbetsprojekt som pågår mellan de två dominerande normsättarna på redovisningsområdet, International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB). IASB offentliggjorde i november år 2006 IFRS 8 som ersatte IAS 14, segmentrapportering, för räkenskapsår från och med 1 januari år 2009. LÄS MER

 4. 4. Segmentrapportering - innebär utökade upplysningskrav en konkurrensnackdel för företag?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Altengård; Jessica Malmberg; Fredrik Renå; [2008]
  Nyckelord :Segmentrapportering; IFRS 8; konkurrensnackdel; ägarkostnader; verkstads- och läkemedelsbranschen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Segmentrapportering är ett ämne som diskuterats alltmer de senaste åren och analytiker ställer allt högre krav på att få mer detaljerade upplysningar om företags segment. Detta har slagit igenom även hos IASB som nyligen utfärdade IFRS 8, en standard om segmentrapportering som kommer att träda i kraft den 1 januari 2009. LÄS MER

 5. 5. Through the eyes of management: A study on segment reporting in Swedish companies and possible implications of IFRS 8

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anna-Karin Hessling; Johanna Jaakola; [2007]
  Nyckelord :IFRS 8; segment reporting; IAS 14 R; management approach; disclosures;

  Sammanfattning : Segment reporting disclosures are required by the financial reporting standards for listed companies in Sweden. This information provides a disaggregated picture of entities facilitating users’ understanding of the entities’ different operations. LÄS MER