Sökning: "segment marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden segment marknad.

 1. 1. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 2. 2. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 3. 3. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER

 4. 4. Eldoradoresan - från identitetskris till trendigt lågpris : En kvalitativ fallstudie om hur företag kan kommunicera en ny varumärkesidentitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Adina Gidoff; Emelie Håkansson; Emma Linde; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; Varumärkesimage; Segmentering; Kommunikation; Digital marknadsföring; Sociala medier; Public Relations.;

  Sammanfattning : För dagens marknadsförare är förståelse för och kunskap om sina kunder grundläggande för att tränga igenom med sitt budskap i mediabruset. I synnerhet på en konkurrensutsatt marknad såsom i livsmedelsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Innovative Business Models within the Swedish Proptech sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Lazarevic; Seif Saleh; [2019]
  Nyckelord :Business Models; Business Model Innovation; Proptech; Disruptive Innovation; Affärsmodeller; Affärsmodellsinnovation; Proptech; Disruptiv Innovation;

  Sammanfattning : The technological changes and digitalization are on the rise within the real estate market as new innovations are being developed and is within the real estate market known as proptech. However, the real estate sector is known to be slow in adapting to new innovative changes and therefore, been slow in developing the real estate market which has led to lagging behind in creating new solutions. LÄS MER