Sökning: "segmentering Ica"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden segmentering Ica.

 1. 1. Egna märkesvaror : ICAs olika emv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mikaela Nilsson; Louise Sköldberg; [2013]
  Nyckelord :EMV; LMV; lojalitet; varumärke; konsument; kvalitet;

  Sammanfattning : På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVD KUNDKLUBBSKVALITET : En undersökning av ICA:s kundklubb utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Cigén; Nelly Johnsson; [2012]
  Nyckelord :B2C; segmentering; genus; relationsmarknadsföring; kvalitet; kundklubbar;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka, beskriva och analysera hur kvinnor och män upplever kvaliteten av ICAs kundklubb. Genom att studera detta kan företaget ICA få information om hur de ska ta hänsyn till genusperspektivet när de sätter samman och marknadsför kundklubbserbjudanden. LÄS MER