Sökning: "segmentering företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden segmentering företagsekonomi.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet : En kvalitativ studie om när individanpassad marknadsföring upphör att vara en konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannes Asplund; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; personlig integritet; konsumentdata; integritetsintrång; e-handel; kundrelationer; konsumentinsikt; segmentering;

  Sammanfattning : Titel: Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet. Författare: Hannes Asplund & Johan Nilsson Handledare: Leif V Rytting Examinator: Richard Afriyie Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete. Linnéuniversitetet, VT 2019. LÄS MER

 3. 3. Högpristjänster mot lägre marknadssegment : En kvalitativ studie av SaaS-företag och dess ompositionering mot lägre marknadssegment

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Simon Stenström; Victor Pege; [2018]
  Nyckelord :Marknadssegmentering; high-end; low-end; B2B; business-to-business; marginalkostnad; SaaS; Software-as-a-Service; lönsamhet; betalningsvilja; tillväxt;

  Sammanfattning : Företag använder marknadssegmentering för att dela in kunder i grupper utefter liknande karaktäristika, som exempelvis betalningsvilja. Företag kan i sinom tid möta en mättad marknad inom dess segment, och behöver då ompositionera strategier mot nya segment för fortsatt kundtillväxt. LÄS MER

 4. 4. Segmentering och målgrupper inom gymbranschen : En kvalitativ studie kring gymmens kundlojalitet samt åtgärder för gymkedjor för ökad kundlojalitet i strävan mot lönsamma kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Gustavsson; Jussi Alaniva; [2018]
  Nyckelord :customer loyalty; loyal customers; target market; gym; gym industry; segmentation; training; return on relationships; value creation; kundlojalitet; lojala kunder; målmarknad; gym; gymbranschen; segmentering; träning; return on relationships; värdeskapande;

  Sammanfattning : The current health trend in Sweden has created a gym industry where the competition hardens for each day. Dominant actors fight for customers and the customers are many. The basic need of being psychically active is with each individual and therefore everyone, in theory becomes potential customers for the gyms. LÄS MER

 5. 5. Vad gillar idrottspubliken? : En kvalitativ studie om hur svenska elitidrottsföreningar kan engagera olika delar av idrottspublik på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elin Tapper; Kristina Hansson; [2018]
  Nyckelord :Segmentation; target group; Content; Social media; Engagement; Sport Fans; Segmentering; Målgrupp; Innehåll; Sociala medier; Engagemang; Idrottspublik;

  Sammanfattning : This study aims to give answers to what type of content, published by professional sport organizations on social media, can engage Swedish sport fans. The definition of "engagement" is based on subjective motives and can be expressed in various forms. LÄS MER