Sökning: "segmentering nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden segmentering nackdelar.

 1. 1. Arbetslivets nya krav : Chefer och medarbetares gränshantering mellan arbete och privatliv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktor Söderström; [2020]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Flexibilitet; Integrering; Segmentering; Resurser.;

  Sammanfattning : Gränslöst arbete kan både ses som en frihet och ett krav. Det möjliggör ett flexibelt arbete men kan även göra så att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. LÄS MER

 2. 2. En omnikanal i harmoni : En studie om hur omniverksamheter proaktivt motarbetar kanalkonflikter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Operations Management

  Författare :Sandra Hossaini; Maria Grewdahl; [2020]
  Nyckelord :Omnikanal; omni; kanalkonflikter; ekonomistyrning; operations management; företagsekonomi; detaljhandel; e-handel;

  Sammanfattning : Företag inom detaljhandeln behöver ständigt utvecklas för att bemöta kunders behov. I samband med digitaliseringen har omniverksamheter utvecklats, där främst e-handel och butiker integreras för att erbjuda kunder en sömlös shoppingupplevelse. Med omnikanalens tidigare utforskade fördelar, kommer även nackdelar som kanalkonflikter. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet : En kvalitativ studie om när individanpassad marknadsföring upphör att vara en konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannes Asplund; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; personlig integritet; konsumentdata; integritetsintrång; e-handel; kundrelationer; konsumentinsikt; segmentering;

  Sammanfattning : Titel: Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet. Författare: Hannes Asplund & Johan Nilsson Handledare: Leif V Rytting Examinator: Richard Afriyie Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete. Linnéuniversitetet, VT 2019. LÄS MER

 4. 4. Från innovationsidé till produktvision : En analysmodells för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Klara Hagström; Emma Lindbjer; [2016]
  Nyckelord :Innovationsspridning; diffusion; adoptionsbenägenhet; telefonhanteringssystem; segmentering; marknadsundersökning;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate a theoretical model of the process from an innovation idea to a product vision by studying a case at a company in the telecom industry. The purpose is to understand strengths and weaknesses with the theoretical model with a business case and understand possible improvement opportunities with the innovation idea about visualization in the telecom industry. LÄS MER

 5. 5. Positiv etnisk särbehandling : Ett sätt att bekämpa strukturell etnisk diskriminering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emmie Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Positive discriminations; ethnicity; discrimination; Positiv särbehandling; etnicitet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är se om positiv etnisk särbehandling kan införas och vilka för- och nackdelar det kan innebära. För att kunna se möjliga för- och nackdelar görs en redogörelse av hur rätten ser ut vad gäller positiv särbehandling i dagsläget. En del av analysen är skriven med analysinstrumentet intersektionalitet. LÄS MER