Sökning: "segmentering"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet segmentering.

 1. 1. Programmable Address Generation Unit for Deep Neural Network Accelerators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Jazib Khan; [2020]
  Nyckelord :Address Generation Unit; Deep Neural Network Accelerators; Very Long Instruction Word; Application Specific Instruction Processor; Hardware-Software Co-design; Adressgenereringsenhet; Deep Neural Network Accelerators; Mycket långt instruktionsord; Applikationsspecifik instruktionsprocessor; Hårdvaruprogramvara Samdesign;

  Sammanfattning : The Convolutional Neural Networks are getting more and more popular due to their applications in revolutionary technologies like Autonomous Driving, Biomedical Imaging, and Natural Language Processing. With this increase in adoption, the complexity of underlying algorithms is also increasing. LÄS MER

 2. 2. INNE ELLER UTE? Flexicurity som lösning på en arbetsmarknad uppdelad mellan insiders och outsiders

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2019-04-18]
  Nyckelord :arbetsmarknad; flexibilitet; flexicurity; insiders; outsiders; segmentering; trygghet; Dualization; Flexicurity; Flexibility; Insiders; Labour market; Outsiders; Security;

  Sammanfattning : This thesis intends to see if countries with flexicurity have a less dualized labour market between insiders and outsiders, due to a higher balance between flexibility and security. Previous research has in various ways measured the impact of flexicurity on the labour market as well as the state of the dualization between insiders and outsiders. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 4. 4. Adaptable Semi-Automated 3D Segmentation Using Deep Learning with Spatial Slice Propagation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Niels Agerskov; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; spatial propagation; image segmentation; semi-automated;

  Sammanfattning : Even with the recent advances of deep learning pushing the field of medical image analysis further than ever before, progress is still slow due to limited availability of annotated data. There are multiple reasons for this, but perhaps the most prominent one is the amount of time manual annotation of medical images takes. LÄS MER

 5. 5. Automated Liver Segmentation from MR-Images Using Neural Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för radiologiska vetenskaperLinköpings universitet/Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

  Författare :Shaikh Faisal Zaman; [2019]
  Nyckelord :liver segmentation; neural network; mri; mr images; segmentation; unet; deep learning; image processing; abdominal mri; leversegmentering; mr bilder; neurala nätverk; segmentering;

  Sammanfattning : Liver segmentation is a cumbersome task when done manually, often consuming quality time of radiologists. Use of automation in such clinical task is fundamental and the subject of most modern research. LÄS MER