Sökning: "segmenteringsvariabler"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet segmenteringsvariabler.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Differentierad returhantering där kunden registrerar returen online - En metod för att utveckla arbetet med returer för e-handlare i klädbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Joelsson; Linnéa Ragnell; [2018-06-26]
  Nyckelord :Differentierad returhantering; returer; e-handel; klädbranschen; onlineregistrering; segmentering; customer journey; returvolym; gatekeeping; avoidance; omvänd logistik;

  Sammanfattning : E-handel av kläder fortsätter att öka och följaktligen ökar andelen konsumentreturer. Det väckte intresset av att undersöka hur arbetet med returer för e-handlare i klädbranschen kan förändras. LÄS MER

 3. 3. Vilka är egentligen våra kunder? : En kvalitativ studie om segmentering i B2B företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eliot Prvulovic; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :B2B- segmentation; B2B- marketing; industrial market segmentation; segmentation process; segmentation variables; B2B-segmentering; B2B-marknadsföring; Industriell marknadssegmentering; segmenteringsprocess; segmenteringsvariabler;

  Sammanfattning : Rapportens namn: Vilka är egentligen våra kunder?- en kvalitativ studie om segmentering i B2B företag Frågeställning: Hur utarbetas och genomförs segmentering av företag verksamma på B2B marknaden? Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur företag utarbetar och genomför segmentering på B2B marknaden. Vidare undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktning för företag vid utförandet av segmentering på B2B marknaden. LÄS MER

 4. 4. Segmentera mera? : En studie kring komplexiteten med segmentering av denekologiska livsmedelsmarknaden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Wernerby; Caroline Wallin; [2015]
  Nyckelord :Organic consumtion; segmentation; Ekologisk konsumtion; segmentering;

  Sammanfattning : Den 29 januari 2015 presenterade den oberoende aktören och marknadsbevakaren Ekowebför sjunde året i rad sin marknadsrapport över Sveriges ekologiska livsmedelsförsäljning. Detsom presenterades i årets rapport var en rekordsiffra som visade att den ekologiskalivsmedelsförsäljningen i Sverige ökade under 2014 med hela 38 procent. LÄS MER

 5. 5. Smartphones som ny marknadsföringskanal : Nya möjligheter inom precision, segmentering och relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Louise Fohlin; Emelie Franzén; [2011]
  Nyckelord :Mobile marketing; precision marketing; consumer driven timing; market segmentation; context; relevance; integrity; brand; consumer relationship; high interactive communication devices; Mobilmarknadsföring; smartphones; precisionsmarknadsföring; kundstyrd timing; segmentering; kontext; relevans; integritet; kundrelationer; interaktionsintensiva kommunikationsenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur samhällets och teknikens senaste utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler och vad detta innebär för företags marknadsföringsstrategier. Med detta syfte som utgångspunkt har tre forskningsfrågor formulerats för att avgränsa forskningen än mer: Hur kan smartphones som marknadsföringskanal hjälpa företag att precisera sin marknadsföring till kunden? På vilket sätt har den nya mobila tekniken, i form av smartphones, påverkat företags segmenteringsmöjligheter? Hur kan ett företag använda sig av smartphones, som ett verktyg för att hantera kundrelationer? Metod: Uppsatsen är resultatet av en kvalitativ studie med en huvudsaklig induktiv inriktning. LÄS MER