Sökning: "segregation arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden segregation arbetslöshet.

 1. 1. Valfrihet eller matchning? : En studie om framtidens vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Lovén; [2022]
  Nyckelord :Studie-och yrkesvägledning; Gymnasieval; Arbetsmarknad; Arbetsförmedling; Vägledning; Fria skolvalet; Arbetslöshet; Segregation; Yrkesval;

  Sammanfattning : 1990 och 2000-talets politiska reformer inom skola och arbetsmarknad har på flera sätt skapat nya begrepp och inställningar i det svenska samhället. Dessa begrepp har i sin tur lett till olika diskussioner kring hur 2000-talets skola och arbetsmarknad ska se ut och bestå av. LÄS MER

 2. 2. Socialt hållbarhetsarbete hos fastighetsbolag och dess ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Drotz; Maja Pehrson; [2022]
  Nyckelord :social sustainability; security; social sustainability measures; real estate companies; socially disadvantaged areas; segregation; profitability; property value; social hållbarhet; trygghet; sociala hållbarhetsåtgärder; fastighetsbolag; socialt utsatta områden; segregation; lönsamhet; fastighetsvärde;

  Sammanfattning : Hållbarhet blir allt viktigare i dagens samhälle och inte minst social hållbarhet. Denna aspekt är något som fastighetsbolag måste beakta. Inte minst påverkas fastighetsbolagets lönsamhet av social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 4. 4. Från folkhem till nyliberal bostadspolitik : En kandidatuppsats om politikernas avyttring och införande av inkomstkrav på allmännyttan i Eskilstuna kommun.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Denise Karlsson; Emilie Loblom; [2021]
  Nyckelord :Allmännytta; avyttring; bostadspolitik; Eskilstuna; inkomstkrav; nyliberalism; segregation; socialblandning; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett ökande problem. I Eskilstuna kommun väljer den blocköverskridande politiska majoriteten (S, M och C) att avyttra delar av allmännyttan samt införa inkomstkrav på delar av sitt bostadsbestånd. Tidigare forskning visar att bostadspolitiken har blivit allt mer nyliberal. LÄS MER

 5. 5. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER