Sökning: "segregation i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden segregation i förskolan.

 1. 1. Våga fråga, för barnets bästa : En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Andersson; Frida Wennerberg; [2017]
  Nyckelord :Segregation; Förskola; Barnets Bästa; Nyanländ; Pedagog; Integrering; Pedagogik; Inkludering;

  Sammanfattning : Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. Samtidigt är vårt land ett utav de länder där segregationen ökar allra mest (Lunneblad, 2013 b). För att stoppa segregationen finns inga snabba lösningar, arbetet måste utföras från grunden. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas förskola : En kvalitativ studie om mobila förskolans arbete med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Asha Haji Hashi; Fatmata Kamara Brinck; Kokab Rasekh; [2017]
  Nyckelord :mobil förskola; kompensatoriska uppdraget; likvärdighet; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : BakgrundSamhällsutvecklingen har gett upphov till en rad förändringar inom utbildningssystemet, där vi gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det har sedan 1900-talet skett ett flertal förändringar inom skolväsendet angående styrningen av skolan. Från en centralstyrd skola har ansvaret förskjutits till kommunen. LÄS MER

 3. 3. Förskolans mottagande av barn på flykt - vikten av samverkan inom kommunen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Håland; [2016]
  Nyckelord :Barn på flykt; förskola; KASAM; mottagande; nyanländ; trauma; organisation; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Förskolans mottagande av barn på flykt - vikten av samverkan inom kommunen. Receiving children seeking asylum into pre-school-¬the importance of cooperation in local government. Förväntat kunskapsbidrag Sverige har i många år tagit emot familjer och barn som fått fly från krig, förföljelse och andra katastrofer. LÄS MER

 4. 4. Ska det vara så svårt? : En studie om arbetet med att integrera nyanlända barn i förskolans verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jeanette Nilsson; Cecilia Lindblom; [2015]
  Nyckelord :integration; newly arrived children; organization; preschool; segregation; förskola; integration; nyanlända barn; organisation; segregation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en inblick hur arbetet med att integrera nyanlända barn i förskolans verksamhet går till. Vi vill även vinna kunskap om aspekter som ligger till grund för arbetet att placera in de nyanlända barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie av pedagogernas egna upplevelser och kunskap om interkulturellt ledarskap i förskolan.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Intercultural leadership; preschool; multicultural; variety; intercultural; Interkulturellt ledarskap; förskola; mångkulturell; mångfald; interkulturell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera interkulturellt ledarskap i förskolan och att få en djupare förståelse för pedagogernas upplevelser och kunskap om interkulturalitet och ledarskap. I studien deltog sex barnskötare och sex förskollärare från två förskolor med olika kontexter. LÄS MER