Sökning: "segregation invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden segregation invandrare.

 1. 1. Medias skildring av assimilation och integration : -En kvalitativ tematisk innehållsanalys om medias integrations rapportering-

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Gustavsson; David Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen till Sverige har de senaste decennierna skapat en minskad tolerans och en mer negativ bild av mångfalden. Detta har skapat en ökad främlingsfientlighet och en ökad önskan av konservativa och homogena samhällen och som i debatten skapat två sidor i frågan. LÄS MER

 2. 2. I mitten av två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares livsvillkor och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Second generation immigrants; belonging; stigma; culture; segregation; Andra generationens invandrare; tillhörighet; stigmatisering; kultur; segregation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet samt hur deras livsvillkor påverkas av att bo i ett stigmatiserat område. Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats där fem semistrukturerade intervjuer har utförts. LÄS MER

 3. 3. Att leva med två kulturer : En kvalitativ studie om identitetskonstruktionen bland ungdomar som ingår i två kulturella världar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sirvan Cetinkaya; Anela Koljenovic; [2019]
  Nyckelord :Identity; culture; immigrant; swede; role; integration; multicultural; ethnicity; discrimination; Identitet; kultur; invandrare; svensk; roll; integration; mångkulturell; etnicitet; diskriminering;

  Sammanfattning : Today´s swedish society consists of an ethnic and cultural variety which can also lead to a lot of challenges surrounding social integration. These challenges can express themselves in various of ways, but often resulting in an inclusion or exclusion of ethnic minorities. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsföretags sociala hållbarhetsarbete: En flerfallsstudie med inriktning mot integration av personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludwig Dahlström; Liban Muse; [2018-09-20]
  Nyckelord :social hållbarhet; integration; nyanlända; personer med utländsk bakgrund; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett område som under de senaste åren har ökat i intresse för flera olikatyper av företag. Dels för att social hållbarhet kan ge en positiv påverkan på den ekonomiskavinsten på långsikt och dels för att de som företag kan bidra med att förbättra samhället. LÄS MER

 5. 5. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER