Sökning: "segregation och integration statsvetenskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden segregation och integration statsvetenskap.

 1. 1. Förekomsten av rasism och diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och regeringens förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Abdullahi Mahamud; [2020]
  Nyckelord :Racism; ethnic discrimination; ethnic hierarchy; integration policy; multiculturalism; hate crime;

  Sammanfattning : In this essay I am going to discuss the different forms of discrimination and disadvantages of immigrant employees in the Swedish labor market. By using policy analysis, the purpose is to study the policies that contain the guidelines of which discrimination laws and other directives about discrimination are presented. LÄS MER

 2. 2. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Om mötandet: till en typologi över urbana mötesplatser : fallet stadsodling i Rosengård, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Josef Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :gemenskap; hållbar stadsutveckling; identitet; integration; landskapssemiotik; mötande; möten; mötesplats; offentliga rum; privat; segregation; socialt kapital; sociomaterialitet; stadslandskap; stadsodling; territorialitet; urbanitet;

  Sammanfattning : Möten mellan människor, grupper, idéer och intressen är en naturlig del av stadslivet. Mötandet är dessutom en förutsättning för omförhandling av fördomar om den Andre, gemensam problemlösningsförmåga, upprättandet och upprätthållandet av vardagliga bekantskaper samt skapandet och stärkandet av olika slags gemenskaper. LÄS MER

 4. 4. Integration in Sweden : A qualitative study of immigrant women and their journey to integrate into the Swedish society.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Minaz Sadikot; [2011]
  Nyckelord :Woman; immigrants; integration; segregation; swedish society; discrimination; gender roles; Kvinna; invandrare; invandring; diskriminering; immigranter; integration; segregation; genus;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the problems that immigrant women face when attempting to integrate in the Swedish society. The investigation seeks to scrutinize the aspects that facilitate in this process of integration for non-Swedish women and whether the administrative authorities responsible for handling matters of integration does so in an efficient way? This is a qualitative study where a bottom-up approach has been implemented. LÄS MER

 5. 5. H+ Projektets påverkan på segregationen i Helsingborg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ekman; [2007]
  Nyckelord :integration; segregation; bostadspolitik; miljonprogrammet; Helsingborg; Stockholm; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; History and Archaeology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bostadspolitiken, och dess påverkan på integrationen. Stockholm genomgick stora förändringar när miljonprogrammet genomfördes på 1970-talet. Idag ser man tendenser i Helsingborg att man är på väg att göra samma misstag än en gång. LÄS MER