Sökning: "segregation religion"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden segregation religion.

 1. 1. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 2. 2. Education-Modern Guns : A qualitative study about role of educational processes on peace consolidation in BiH

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Fata Muminovic; [2019]
  Nyckelord :segregation; educational system; peace; conflict; Bosnia and Herzegovina;

  Sammanfattning : This research examines the role of five educational processes; curriculum, language, religion, culture, history, and geography and teachers, teacher education and teaching methods, on the perception of students of other constitutive people in Bosnia and Herzegovina and if it might have an impact on the longevity of the peace within the state. The importance of this research lays in the fact that BiH has experienced ethnic conflict in recent history which affected education and created ethnic division in the educational system. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. "Religiösa friskolors vara eller icke vara" : En kvalitativ argumentationsanalytisk studie kring debatten om religiösa friskolor på ledarsidor i svenska tidningar 2016-2017

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Patrik Cera; [2017]
  Nyckelord :Religiösa Friskolor; Ledarartiklar; Argumentationsanalys; Tidningar; Religion;

  Sammanfattning : Hur ser skribenter på ledarsidor på de svenska tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Proletären och Dagen på religiösa friskolor? Metoden som använts i denna uppsats är en kvalitativ argumentationsanalys för att synliggöra ledarskribenternas argument och åsikter i frågan. Även Nancy Frasers teori om offentliga och alternativa sfärer har anlagts som teoretiskt utgångspunkt i uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar i förort : en kvalitativ studie av hur ungdomar ser på sitt bostadsområde och sina framtidsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Natali Mourad; Sumeya Mohammed Amman; [2017]
  Nyckelord :youth; segregation; suburb; participation; labeling; future; learning.; Ungdom; segregation; förort; delaktighet; stämpling; framtid; lärande.;

  Sammanfattning : Vår rapport bygger på ungdomar bosatta i ett socioekonomiskt utsatt område och deras tankar kring framtiden, deras bostadsområde och andra faktorer som spelar in. Vår förförståelse kring det valda ämnet grundar sig på vår egen uppväxt samt erfarenheter då vi själva är bosatta i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER