Sökning: "sekretess eller allmän handling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sekretess eller allmän handling.

 1. 1. Privacy in Smart Parking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Batistic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis project will analyze the smart parking solution used in Frederiksberg municipality, focusing on privacy aspects in different data use cases. The current use case will be analyzed with the focus on its privacy aspects. LÄS MER

 2. 2. Patientens rätt att ta del av sin journal. En integritets- och patientsäkerhetsanalys av vårdgivarens möjlighet att medge direktåtkomst via nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Wistrand; [2015]
  Nyckelord :integritetsskydd; journalen via nätet; rättsvetenskap; hälso- och sjukvårdsrätt; eHälsa; offentlig rätt; patientsäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This essay examines the rule in the Swedish Patient Data Act (Patientdatalagen), which says that it is possible to give the patient access to his/her medical record via the Internet. The aim with the essay is to examine whether the computerization of health care in Sweden has had any impact on the patient’s right to information about his/her medical status. LÄS MER

 3. 3. Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Larsson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Offentlig rätt; Offentlighet och sekretess; Offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public sector is a major operator on numerous different markets. In Sweden public purchases are made for great amounts every year. The public procurement procedure is governing these purchases and is mainly regulated in LOU. LÄS MER

 4. 4. Sekretess för affärsrelaterad information i myndigheters affärsverksamhet - särskilt med fokus på kommunala bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Ericsson; [2012]
  Nyckelord :Offentlig rätt; statsrätt; förvaltningsrätt; processrätt; administrative law; administrative procedure; sekretess; affärsverksamhet; offentlighetsprincipen; kommunala bolag; allmän handling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is not uncommon for Swedish public authorities to run their own business enterprises. Some of the most frequent examples are companies owned by local municipalities, which for example provide apartments with right of tenancy. However, these enterprises are somewhat different from privately owned businesses. LÄS MER

 5. 5. Sekretess mellan myndigheter - tillgodoses barnets bästa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Mokvist; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att nå fram till syftet med den här uppsatsen, som är att söka svar på frågan om barnets bästa kan tillgodoses vid informationsutbyte mellan sociala myndigheter, måste först andra frågor besvaras. Eftersom sekretesslagen med sitt regelverk spänner över ett omfattande område har uppsatsen centrerats till att behandla de sociala myndigheter som ligger under den kommunala förvaltningen&semic socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt skolväsendet. LÄS MER